Новини

Още веднъж за подготвяното строително престъпление

събота, 26 ноември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Писмо до председателя на ОбС и до кмета на община Златоград по повод предстоящо покриване с бетон на речното корито в центъра на града 

 

Уважаеми господа!

Преди повече от месец сте получили писмото обръщение до вас, с което цяла редица български учени, писатели и инженери изразяват безпокойството си от предстоящото застрояване и покриване с бетон на речното корито в центъра на града. Тъй като в личен разговор наскоро казахте, че се готвите да им отговорите писмено, искам да ви уверя, че обръщението, изпратено от тях и до МРРБ и МОСВ, е с настояване да се разгледа от общинските съветници на едно от заседанията им, за да се обсъди възможността за отмяна на взетото някога решение, а не да водите еднолична кореспонденция с авторите на писмото.Тъй като освен това вече е в ход и преписка с посочените по-горе министерства, моля ви тя също да бъде оповестена  и разгледана на заседание и да се вземе съответно решение в полза на гражданите. А то би било само едно – отмяна на решението за бетониране на речното корито и обсъждане на възможностите за промяна на проекта в следните насоки: 

  1. Насочване на отпуснатите средства в размер на около 2 млн. евро към строеж и асфалтиране на шосето от разклона за св. Костадин в посока бившата военна градина и следващото разклонение до моста при старата джамия в кв. Граничар; Това е всъщност належащата необходимост, за да говорим, че изпълняваме проект за трасе към Гърция, предвид грозното състояние на тази част от шосето – тясно, разбито, осеяно с дупки.
  2. Ако през следващата година същият проект продължи и в посока към спорното речно корито, да се пристъпи към разширяване на сега съществуващото централно трасе срещу офиса на сателита, разширено към заетите в момента зелени площи от тотопункта и бараката за сандвичи.
  3. Ако и това разширение не се окаже достатъчно, може да се застроят и покрият 2-2.5 м от коритото на реката, но в никакъв случай то да не се покрива цялостно като пространство.

Така променен (особено в т. 1), проектът действително ще отговори на наименованието си, а именно, че се изгражда „комуникационно трасе” към Термес и Ксанти, а не както е сега, наименованието му да се ползва само като параван за извършване на едно строително безумие в центъра, което и днешното и идни поколения няма да ни простят. Проектът може да бъде изпълнен и без да се обезобразява центърът на Златоград. А градска тоалетна и паркинг може да се построят на други места.    Приложение: 2 бр. публикации в ЗВ по проблема, потвърждаващи моите тревоги и безпокойства по поставения проблем.

Ефим Ушев

 

(Бр. 16/2011 на „Златоградски вестник”)