Новини

Безобразието е достатъчно голямо, за да е срам за общината пред бъдещето

петък, 25 ноември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Писмо до г-н Кирил Гератлиев, Главен директор на ГД УТС в МРРБ по повод проекта за покриване на речното корито в центъра на града 

 

По повод ваше писмо № 99-00-2.1901/03.08. 2011 г, което получих на 8 август т. г., се обръщам към вас със следното допълнение.     Напълно сте прави в позицията си да поискате от общината „Становище… относно спазването на законоустановените процедури и срокове”, предвидени в ЗУТ, за необходимостта да се изтъкнат правни доводи за даване строително разрешение за стартиране на въпросния проект в Златоград. И всичко това ще ви бъде изброено и дадено - включително и проведеното обществено обсъждане по проблема, където присъстваха предимно чиновниците от администрацията и учителките от градини и училищата в селата… И макар там да бяха изложени възраженията на отделни граждани, които са против покриването на речното корито в центъра, те не са отразени и взети предвид при изготвянето на проекта. Не са взети предвид и многобройните реакции против, изложени във форума на местния сайт, както и позициите, изложени в местния вестник, които ясно аргументират защо не трябва да се покрива речното корито, а да се предложи и приеме друго решение, което няма да навреди на проекта. Но ще избегне бетонирането на огромна речна площ, при това, забележете – да се построи върху нея паркинг, градска тоалетна и да се вкара в центъра, до самия градски площад, машинния поток към границата с Гърция.

Моля ви да прочетете отново позицията на българските учени, с която съпровождах предишното си писмо – те са изразили искреното си безпокойство от подготвяното строително безумие, което обезличава и унищожава една уникална околна среда в центъра на един град. Вярно е, че и моята, и тяхната реакция, както и реакцията на останалите граждани, решили се да се изкажат и дори да напишат публично тревогата си, е по-скоро граждански сигнал и протест, с надеждата да се вземе предвид. Но това очевидно не става! Затова се обръщаме към вас (МРРБ), за да проявите държавническо отношение по едно предстоящо строително безобразие, дори сигурен съм – престъпление, спрямо гражданите и бъдещето на един град.

Сигнализирам ви, че в Златоград, без оглед на място от ваши специалисти, се подготвя застрояване на речното корито в центъра, и превръщането му в огромен паркинг и трасе към границата, с което се унищожава естествена природна даденост, около която се е зародил града и е формирана по естествен път съответна флора и фауна в продължение на векове. Моля ви да изпратите специалисти от министерството, които да се запознаят с проекта на това готвено престъпление, ако има поне капка останала държавност в тази страна, която не само да гледа направените законови процедури по подготвянето на престъплението! Но и да се произнесе по целесъобразността, защото много са безобразията, извършвани и по законов ред. Доказателство за това са все повече намаляващите зелени площи в града, застроени от приближени на властта хора през годините, разбира се всичко извършено по „най-законен” път.

Моля ви да се запознаете с приложенията към предишното ми писмои се надявам на вашето отговорно отношение, което да бъде именно държавническо. Уверявам ви – покриването на речното корито е нещо вредно и ненужно, защото има възможност това да се избегне, без да се навреди на самия проект. Ние не сме против този проект, а само против посочения детайл, предвиждащ въпросното бетониране на едно огромно централно пространство, оправдаващо се със засиления поток за Гърция след откриването на ГКПП-Златоград преди година… Но, моля ви – сякаш се забравя, че пътят за Гърция през Златоград е само туристически, при който в гръцката част трудно се разминават две обикновени коли! Самият поток се очаква да намалее значително, след като предстои всеки момент пускането на много по-удобни път при прохода Маказа, както и този при Рудозем, подготвя се и пътя Горна Арда-Паранести при Смолян, вече е пуснат пътя при Ивайловград… Така че много скоро няма да го има и „потокът”, с който се оправдава строителното безобразие в центъра на Златоград в момента. Но затова пък ако се извърши, безобразието е достатъчно мащабно, за да е за вечни времена. И да бъде срам за цялата община пред бъдещето. Защо? 

Г-н Гератлиев, прилагам и снимка на мястото в града, речното корито, което предстои да се покрие с бетон и да се превърне във вонящ канал с огромни последици за града в бъдеще. Вашето министерство е длъжно да не допусне това!

Ефим Ушев

 

(Бр. 15/2011 на „Златоградски вестник”)