Новини

Залагат се огромни проблеми

сряда, 23 ноември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
+ Писмо до Министъра на регионалното развитие  и благоустройство г-н Росен Плевнелиев
 
 
 
Уважаеми г-н министър!
С решение № CM-007-ПP/2011 от 15. 06. 2011 г., подписано от инж. Елен Минчев, директор на РИОСВ-Смолян, се прави аргументиран отказ от необходимостта от ОВОС по инвестиционно предложение „Комуникационно трасе Златоград-ГП Златоград-Термес-Ксанти", в етап изграждане, рехабилитация и реконструкция на техническата инфраструктура за улиците в Златоград, с наименования „Крайречна", „Ерма" и „Беловидово", чийто възложител е община Златоград. Във връзка с това си позволявам да ви информирам за острите реакции, съпътстващи обсъждането на този проект, приеман съвсем нееднозначно от местната общественост.
Множество са публикациите в местните форуми и местния вестник, които изразяват безпокойство и неодобрение на така предлагания проект, в частта му за покриване на реката в центъра (около 8-10 дка централна площ) в непосредствена близост до централния площад на града, чиято цел е да бъде превърнат в огромен паркинг и трасе за потока коли от Смолян и Кърджали към граничния пункт.Моля да се запознаете с част от реакциите по проблема, при това само от последните месец-два, които прилагаме тук, като настоятелно молим да преосмисляте решението на дирекцията в Смолян.
Смятаме, че с така предлагания проект за центъра на гр. Златоград се залагат огромни екологични проблеми (но не само), за което ви информираме и молим за компетентна намеса.
 
Приложение: 1. Брой на „Златоградски вестник" от 31 май 2011 г., със статията „Едно хубаво и едно лошо нещо са на път да се случат в Златоград" - в частта й на стр. 2;2. Открито писмо от учени и интелектуалци, приятели на Златоград, до кмета и ОбС, подписано от: доц. д-р Владимир Янев, инж. Панко Панайотов, доц. д-р Константин Куцаров, доц. д-р Радослав Радев, доц. д-р Сава Василев, проф. дфн Огнян Сапарев, Димитър Атанасов - писател, Димитър Стоилов - писател, Светла Караянева - писател, родом от Златоград.

Ефим Ушев

 

(Бр. 15/2011 на „Златоградски вестник”)