Новини

92 на сто в областта с българска идентичност, показва „Преброяване 2011”

четвъртък, 17 ноември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

121 752 са жителите на област Смолян. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро от Преброяване 2011. Населението на областта е било най много през 1985 г. – 156 990 души.

В периода между двете преброявания - от 2001 г. досега, хората в областта са намалели с 18 314 души. Обратно на случващото се в страната, в Смолянско повечето от хората са изчезнали  заради миграция – това са 13 050 души. От тях 54.3% са напуснали областта. Най-голямо е намалението на населението в с. Борино – с 27.2 %, а най-малко в Рудозем – със 7.4%. На 1000 мъже се падат 1053 жени, същото е съотношението и в страната.

55 % от населението през 2011 г. живее в градовете в Смолянска област. В самия град Смолян живеят 30 614 души. Изчисленията сочат, че в областния център 100 души изхранват, освен себе си, още 41.

Тенденциите показват демографско остаряване, като спрямо предишното преброяване младежите под 15 % са намалели с 6% , а за разлика от ситуацията в страната, в Смолянско и хората над 65 години са намалели - с 3%.

В трудоспособна възраст в областта са 78 700 души, или 64%, като тенденцията сочи намаляване на трудоспособното население.

91.25% от хората, или 86 847 души, са се самоопределили като българи. Като турци са се определили 4696 души, като роми – 448, като други -1826 души. Голям е броят на несамоопределилите се – 1358 души. Хората, които се самоопределят като българи, нараства спрямо 2001 г. в областта с 3.6%. В страната той е 0.9%. Българският език е майчин за 90 649 души в областта или 94.1%.Турският език е майчин за 4.386 души, или 4.6% от хората в областта.

За вероизповедание са отговорили 78.2% от преброените. Най-много не са отговорили в Доспат – над половината, и в Мадан – 1/3. Като православни християни са се определили 28 294 души или 39%, като мохамедани – 29 001 души, или 40%. По вероизповедание не са се самоопределили 11 212 души или 15%. Католици са 148, протестанти – 192, без вероизповедание са се посочили 4013 души.

В Смолянска област 15 541 души са с висше образование през 2011 г., или всеки седми – 13.5%. В Сравнение с предишното преброяване висшистите са се увеличили с 4.6 %.

Хората със средно образование са 48 901 или 42.5%, което за последните 10 години сочи увеличение със 7.4 %.

За първи път в настоящето преброяване е включена категория никога не посещавали училище. За Смолянско те са 1507 души, или 1.3% от населението над 7 годишна възраст. Работа в областта имат 53% от населението. Коефициентът на безработица спрямо икономически активното население е 21.8%. Най -висок е процентът на заетост в Чепеларе – 64.1%, в Смолян той е 60.2%. Най висока е безработицата в община Баните – 35 .1%, Неделино – 33.9%, Девин – 29.3%. Най-ниска е в Чепеларе – 13.7 %, Смолян – 16.5%, Златоград – 19.7%.

 

(Бр. 14/2011 на „Златоградски вестник”)