Новини

1.5 млн. лв. подобряват състоянието на важни сгради в Стария град

сряда, 16 ноември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Както информират от администрацията, до момента инвестициите от различни програми в община Златоград надхвърлят 13 млн.лв. Последният проект, който е одобрен и ще получи финансиране, е за подобряване на туристическите атракции в града, по Оперативна програма „Регионално развитие”. С реализирането на заложените в него дейности ще се подобри състоянието на три сгради общинска собственост, със статут на паметници на културата, с голямо значение в популяризирането и съхраняването на архитектурната самобитност на Златоград. Те са разположени в сърцето на Стария град - Взаимното училище от 1852 г., в което се помещава музеят на просветното движение в региона, Чалъковата къща, както и къщата на Атанас и Тома Пачилови, в която пък е музейната сбирка на съобщенията. Проектът предвижда подобряване и развитие на дребномащабна техническа и туристическа инфраструктура за доброто функциониране на туристическите атракции - изпълнение на малки съоръжения за сметосъбиране, декоративни спирки, указателни и информационни табели. С това ще се подобри и облика на Стария град, ще се съхрани неговата автентична архитектура, благодарение на която Златоград е сред любимите места за посещение и почивка на чуждестранни и наши туристи. Всичко ще се реализира в рамките на 18 месеца, с общ бюджет 1 444 839 лв. От тях 1 374 908 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 69 930 лв. са собствен принос от общината.

 

(Бр. 14/2011 на „Златоградски вестник”)