Новини

Учебната мрежа в общината – непокътната

сряда, 09 ноември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

Няма промени в учебната мрежа в общината за следващата учебна година, реши ОбС наскоро. Две остават реалните гимназии – в Златоград и Старцево, запазва се и професионалната гимназия в града, както и трите основни училища в Златоград, Долен и Ерма река.

Ще продължи да действа и общинският детски комплекс, една полудневна група за деца в с. Аламовци, както и пет целодневни детски градини – две в Златоград и по една в Старцево, Долен и Ерма река.

Освен това съветниците предлагат на министъра на образованието, младежта и науката да включи в Списъка на защитените училища от учебната 2011/2012 година, освен училището в Ерма река, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Долен, което в същото време е предложено и за средищно от новата учебна година. „Средищни” по смисъла на закона се предлага да бъдат и двете златоградски училища.

 

(Бр. 14/2011 на „Златоградски вестник”)