Новини

За усмивката на едно дете

сряда, 09 ноември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ 50 години отбелязва първото детско заведение в общината

 

 

През 1961 г. в Златоград се разкрива детска ясла за отглеждането и възпитанието на най-малките деца (1-3 годишна възраст) в общината. Тогава тя е представена от една седмична група, в която се записват 10 деца, помещава се в стара къща в кв. Голяма река. За децата се грижат една медицинска сестра – Мариана Василева, и две детегледачки – Севдалина Демерджиева и Фаня Кадьова.

През следващата една година броят на децата се удвоява, а през 1967 г., когато е открита и настоящата сграда на Детска ясла „Мир”, групите са вече четири с 80 деца. Увеличава се и персоналът за отглеждане на децата – назначават се 15 медсестри, нови детегледачки, педагог и помощно-обслужващ персонал. Броят на децата непрекъснато расте и през 70-те и 80-те години те достигат 120.

Основното в работата на яслата е физическото и психическо здраве на децата, тяхното хармонично развитие и стимулиране на положителни емоции сред тях. За добрата си работа колективът получава признателността на родителите и цялата общественост, получава колективни и индивидуални награди. Всички общински структури оказват помощ и подкрепа на детското заведение.

Днес в яслата са действащи три дневни групи, временно е закрита нощуващата група. С наредба № 26/2008 г. тук могат да се приемат деца от три месеца до три години и затова е целесъобразно обособяването на кърмаческа група. Детска ясла „Мир” има готовност да приема и бебета, но засега липсват желаещи. С натрупания професионален опит и квалификация тя наистина е специализирано детско заведение за отглеждане и възпитание на най-малките жители на нашата община.

Вече 10 години в нея се предлага храна на деца от десет месеца до три години. Грижата за децата тук, обичта към тях, е майчинска. За да растат децата щастливи. А за нас, персоналът на заведението, е достатъчна и една детска усмивка от всяко дете.

Роза Михайлова

 

(Бр. 14/2011 на „Златоградски вестник”)