Новини

Из Решение № 259 от 9 юни 2009 г. по наказателно дело № 239/2009 г., по описа на Върховния касационен съд

неделя, 30 октомври 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В настоящата предизборна вакханалия, устройвана от познати ни до отврат лица, все по-често се чуваше как едно лице, спало четири години „в утробата на кита”, а-ха да докара топлата вода в града, ама на – явили се лоши хора и я върнали обратно. Това се чу и на предизборния чалга площад на въпросните лица, когато пак същото оспало се лице бълнуваше за топлата вода и обещаваше пак да я докара, явно сигурно, че всички са забравили отдавна, докато то дълго спало, за далаверите му именно с топлата вода, не останали скрити и за българското правосъдие. Затова сега за по-лековерните избиратели по-долу припомняме какво вършеше „лицето” със същата тази топла вода, да видят кои стоят „със зъби, нокти и лакти” зад същото това лице, ползвайки го като безмълвно чучело при селските им срещи, и да не бъдат чак толкова лековерни и наивни на предстоящите избори в неделя. ЗВ

   

1. „…Признава подсъдимия Младен Асенов Чаушев за ВИНОВЕН в това, че през периода 13. 08. 2003 г.- 29. 08. 2003 г. в гр. Златоград, в качеството си на длъжностно лице – кмет на. на община Златоград, е превишил властта и правата си и не е изпълнил служебните си задължения, като е подписал договор за концесия № 269/29. 08. 2003 г. с "Родопи еко проджект" ООД-Златоград върху находище на геотермални води в Ерма река, община Златоград, публична общинска собственост, в нарушение на разпоредбата на чл. 71, ал. 1, т. 1 и чл. 71, ал. 1, т. 2 от ЗОС и на чл. 13 ал. 1 от Наредба № 4 за предоставянето на концесия на ОбС-Златоград; в нарушение на чл. 71, ал. 2 от ЗОС; в нарушение на чл. 12, ал. 1, т. 9 и чл. 35, ал. З от Наредба. № 4; в нарушение на чл. 12 от Договора за концесия, с цел да набави облага за дружеството концесионер - "Родопи еко проджект" ООД-Златоград, под формата на предоставянето на самата концесия без конкурс или търг и чрез спестяване на множество разходи за фирмата, от което могат да настъпят немаловажни вредни последици за община Златоград под формата на плащането на 230 000 лв. неустойка по договор с друга фирма, като деянието е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение - кмет на община. Златоград, поради което и на основание чл. 282, ал. 2, във връзка с ал. 1 и във връзка с чл. 54 от НК, го осъжда на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА…

3. „… И го лишава от право да заема длъжността Кмет за срок от една година…”

 

(Бр. 19/2011 на „Златоградски вестник”)