Новини

И през юни програмата за инвестиции в общината блокирана от Сидеровци

петък, 21 октомври 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Това стана, след като на редовното си заседание общинарите за трети пореден път не приеха да бъдат обявени за продажба предложените от кмета Мирослав Янчев обекти общинска собственост. Заложени в Годишната програма за управление и разпореждане с тях, която бе приета от ОбС заедно с общинския бюджет, тези обекти формират голяма част от приходите в Бюджет 2011, казва Янчев. От техния размер зависи и в каква степен ще се изпълни инвестиционната програма на общината за текущата година. С блокирането на продажбите им, Общинския съвет цели проваляне на инвестиционната програма на общината, казват и специалисти от администрацията. Част от обектите, планирани в програмата на кмета, няма да се реализират, защото средства за тях като постъпления бяха предвидени именно от продажбите на обекти, които съветниците блокират и оставят на продължаваща разруха. Хората от общината ежедневно настояват да бъдат благоустроени както по-малките населени места, така и цялостната улична мрежа, защото има улици, които повече от 30 години „чакат асфалтиране”. Местната болница в настоящия момент също изпитва финансови затруднения и се надява на средствата от продажбите на общински обекти, за да получи субсидия. Така интересите на съгражданите ни са нарушени, защото са зависими от подобни решения на Общинския съвет, допълват още от администрацията на общината.

В същото време по същия проблем позиция разпространи и председателят на ОбС Чингаров. В нея информира за актуализацията на годишната програма за общинска собственост, приета наскоро от Съвета, която била допълнена с нови обекти. Решило се за откриване на процедура за дългосрочно отдаване под наем на микроязовир Хасидере, променено е предназначението на общински жилища с цел продажба на част от тях на досегашни наематели, приели се решения за учредяване право на строеж на шест петна в Златоград, подготвено е учредяване  право на строеж на пет обособени парцела около терен на бившия  Механичен завод, чиято обща площ е осем дка - за производствена дейност и услуги. Чингаров говори и за общинските обекти, които не разрешили да се продават - сградата на Пирийца и два обекта  в  метално  хале „Рингова пещ". Като причина той сочи предложените цени за продажбите им от кмета, с думите: „Безсмислено  е освобождаването на общинска собственост на безценица”, както и: „Съветниците посочиха че посочените продажни  цени са твърде ниски и с тях няма да може да се изпълни  инвестиционната програма…”

Това именно кметът Мирослав Янчев определя като „демагогия” и „безмислие”, тъй като именно съветниците са тези, които могат да посочат каква да е цената за продажба на обектите, още повече, че те ще бъдат предложени на търг и конкурс, за да се търси оптималната цена. Съветниците обаче не правят това, а забраняват продажбите на общинска собственост, с което лишават бюджета от така нужните постъпления от средства.  Просрочени задължения на общината са над 4 млн. лв. Затова със свое решение от преди година ОбС задължава администрацията да договори разсрочване на плащанията й към доставчици и кредитори. Първото от тях стана известно наскоро, когато Районният съд в Златоград одобри споразумение между фирма от село Долен и община Златоград, за неполучени суми за доставени стоки в размер на 13 569 лв. до 30 януари 2006 г. Със споразумението общинската управа се задължава да заплати на едноличния търговец сумата 15 756 лв. до 15 септември т. г.

 

(Бр. 13/2011 на „Златоградски вестник”)