Новини

КЗК и ВАС отхвърлят жалби на СКАТ, тя упорито стопира и други проекти

четвъртък, 20 октомври 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В миналия брой на вестника съобщихме, че в жалбата на фирма СКАТ ООД до Комисията за защита на конкуренцията, с която се стопира изграждането на градския парк в Златоград, се иска и временна мярка „спиране на процедурата”. Както сега ни информират от администрацията, КЗК е отхвърлила това искане, но пак не може да се стартира изграждането, тъй като от СКАТ веднага са пуснали жалба за същото и Върховният административен съд. И решението не закъсня - считано от 13. 07. 2011 г., във връзка с Определение № 10378 от 12. 07. 2011 г. на Върховния административен съд, се отхвърля жалбата и провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка за обект Градски парк в Златоград, открита с решение на кмета на общината, е възобновено. В свое окончателно решение градския парк КЗК приема за неоснователни доводите за заложени дискриминационни изисквания и твърди, че по същество жалбата на бургаската телевизия е неоснователна. Заложеното изискване за експерти не противоречи на нормативната уредба и попада в допустимите данни по чл.51 от ЗОП. Според КЗК поставеното от община Златоград изискване за наличието на определени експерти, не е ограничително или дискриминационно, защото „доказването му гарантира изпълнението на предмета на поръчката, а оттам и ефективното разходване на бюджетни и извънбюджетни средства, каквато е основната цел на закона”. В заключение КЗК посочва, че Решението на кмета на община Златоград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „се явява законосъобразно и следва да бъде оставено в сила”.

Междувременно обаче стана известно, че втора поредна процедура на общината се обжалва от фирма СКАТ – този път жалбата на телевизията е с искане да се стопира проекта на Златоград за ремонт и строителство на градския стадион, както и спиране на водоснабдяването на с. Долен. Жалбата е отново пред Комисията за защита на конкуренцията и се обжалва решение на кмета на общината Мирослав Янчев, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Долен и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград”. Телевизията с име на хищник е поискала отново временна мярка „спиране на процедурата”.

Според общината, законови вратички позволяват играта на телевизията от Бургас да върви и на основание чл.120 а, ал. 2 от ЗОП - процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка. Така СКАТ ТВ спира проект за над 4.4 млн. лв.

Както казахме, това е втория стопиран проект на Златоград от телевизията. Първият - за градския парк на града, е на стойност 1.5 млн. лв. Общо дотук равносметката е спиране на инвестиция в Златоград от 6 млн. лв. Въпросът е какъв е залогът това да се прави, след като телевизията няма никакви проблеми да строи в града каквото си иска, включително и огромен хотел в Стария град, който ще е първият с асансьор?

Но има и трети обжалван проект – от 18 юли, този път за покриването на реката в центъра, т. нар. „Комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти”. И пак е поискана временна мярка „спиране на процедурата” за възлагане на обществената поръчка.

И нека после някой по изборите да каже, че да спираш проекти на един град, е за „ДОБРОТО“ на населението. Но за смисъла на жалбите става ясно от факта, че и трите са съставени на принципа „копи-пейст” – абсолютно идентични, без адвокатът им да си е дал труда да провери елементарни неща и са пълни с приписани на общината действия, които тя въобще не е предприемала. Ясно е – краде се време на общината и се чакат изборите.Кому ли пък е нужен в този град толкова бързо да стане спортен център или градски парк, смятат навярно в СКАТ! То и Долен няма нужда от канализация – стига му, че има интернет. Явно в телевизията са се заели да пишат жалби и така да създават  новините. Изводът от действията до тук са: СКАТ не иска градски парк, спортен център, канализация на село Долен и комуникационно трасе Златоград – Ксанти. Само не е ясно какво иска СКАТ. Може би собствена космическа площадка, друг Космос, летящи чинии, летящи магарета… Или просто „собствен” Златоград?

 

(Бр. 13/2011 на „Златоградски вестник”)