Новини

Жалба от СКАТ ООД стопира проекта за градски парк на Златоград

четвъртък, 13 октомври 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

В сайта на общината от управата обявиха за жалбата на всички заинтересовани участници в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка на проекта за изпълнение на строително монтажни работи на градския парк.

От „СКАТ ТВ” ООД обжалват решение № 186/25. 05. 2011 г. на кмета на община Златоград Мирослав Янчев, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Обжалващата фирма е поискала освен това и временна мярка „спиране на процедурата”. Тоест иска трайно спиране на проекта. Заради това от администрацията уведомяват желаещите да строят градския парк, че възлагането временно спира, поне до влизане в сила на определението, с което се приеме или отхвърли искането за временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. Всички предприети действия от община Златоград във връзка с обществената поръчка, ще бъдат обявени на официалния сайт на община Златоград - www.zlatograd.bg, както и на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg., посочват от общината.

Жалбата, спираща приоритетен за Златоград проект, е изненадваща. Той е на  стойност 1 498 070 лв. без ДДС. От съобщението на общината не стават ясни мотивите на СКАТ ООД да обжалва проекта в най-южния български град, далеч от централата на СКАТ, а самият проект - несвързан с телевизионерство, но отдавнашна мечта на златоградчани. Той трябваше да започне след подписването на договор с Държавен фонд „Земеделие” от края на миналата година, предвиждащ безвъзмездна финансова помощ за благоустрояване на централен терен в града, на който дълги години се помещаваха казармите, а от четвърт век – пустеещо неугледно място, в което са струпани строителни материали и пр. боклуци.

С реализацията на проекта трябваше също така да се изпълни концепцията за развитие на централната градска част, заложена като приоритет още през 2008 г. в Плана за развитие на община Златогради, приета от всички общински съветници.

Сега не е ясно дали и кога този проект ще се осъществи, заради процедурите, започнали ненадейно и с неизвестни мотиви. Известно е обаче, че след жалбата до АОП, ще последва такава до КЗК, след това и в съда. Междувременно може вече да са минали минали изборите, а парите да се загубят. Въпросът тук е кой има полза от стопиране на градския парк? Пари или някакво влияние се търсят, или и двете, плюс извиване на ръце за прокарване на частни ламтежи. Защото обществен интерес не може да се обясни с акта за стопиране на такъв проект. Явно местна агитка чете и препредава исканията си и обещава неща, които да свърши в едно друго време.

 

(Бр. 12/2011 на „Златоградски вестник”)