Новини

Родопски насуски за нашине люде в Ксантийско

понеделник, 03 октомври 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

КУТРИ ЖЕНИ СА ПО-КАМАТНИ 

 

Напреш, ага бе комунизлик пу нам (във България), койну многу работеше, държавана (хюкюметен) гу слагаше (уважаваше), даваше му армагане, че некви люде и на курорт ги прувадаше, да са одмурьот  хубаве, та да зберот куветь (сила) и да рабутят сетне още по-яце.

В едно нашенско село имяло адно яко старо (стар чиляк), дено пасло селскине овце, ала хубаво ги пало. Ага една гудина дошло време да послагат баш работарене, некой са сетил за нега. Проводили му хабер (вест) да слезе от баиран, та да му дадот армаганан, ала то не рачило, оти немало кому да остави овцене. Тогава отишли му са „на ноги” и му са дали армаганан – да иде да лежи две нидели на денизан (морено).

То питало: „Ам оти да лежам? Я сам не болан”. Пък те му рекли: „Здраво си, ала лежи да збереш още куветь”.

Старчищено пак питало” „Ам кой ше гльода овцесе?” Те му рекли че ше найдат будно да го замени за две нидели. Най-сетне са придумали старецан да иде да са одмури. Зели му са и чиляк да го развида и да са сята. Ага отишли на денизан (морено), нашли хотел да лежот (спьот), че излели да са разхадат. Наближили мястоно, дено са копят в денизан (морено) людене, и са показали много голи моски и жени. Че некви жени били чин чиплак гропали (чисто голи).

- Ам оти са са згропалили ейне жени? – попитало опуленоно старчище. Чилякан са чудил кана да му каже, та рекал: „Те са женине пекот, да станат по-каматни и по да ги галят москине”.

- А-ха, вятер работа! – рекал старецан. – Не си ги галиме и урущисваме нашне жени, да са и сурови, та ни е хич не бално, че са не упекани кану мустави агупки.

 

(Бр. 12/2011 на „Златоградски вестник”)