Новини

Обучителен курс правят в златоградското читалище

събота, 17 септември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В библиотеката при ОНЧ ”Просвета”-Златоград започна курс по компютърна грамотност „60+”. Обучението ще бъде с продължителност 2 седмици и  ще даде възможност на участниците  в пенсионна възраст да се запознаят с компютърните и периферните устройства, текстообработка, работа в Интернет, регистрация на електронна поща в Skype.

Обучението се провежда по инициатива на библиотеката и се води от председателя на читалището Пламен Чингаров, който е и обучител в програма” Глоб@лни библиотеки-България” за Смолянска област.

Курсовете са в съответствие с целите на Програма „Глоб@лни библиотеки България”, а именно - достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез библиотеките, превръщането им в съвременни информационни центрове, в място за  учене през целия живот, привличане  и приобщаване на  хора от всички възрасти за достъп до глобалното информационно общество.

Зорка Хаджиева

 

(Бр. 11/2011 на „Златоградски вестник”)