Новини

Болницата в Златоград закъсва с приходите си за тази година

вторник, 30 август 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

2700 души са преминали през миналата година в общинската болница в Златоград, от които по около 500 са от  община Неделино и от община Кирково.

През 2010 г. бе преведен и пълния размер на субсидията за МБАЛ-Златоград от общината, която е в размер на 128 хил. лв., информират от администрацията. Тя е използвана за оборудване, вноска за рентгенов апарат, ремонтни дейности и ремонт на помещението за Спешна помощ и покриване изискванията на НЗОК за втори лекар в отделенията на болницата.

От отчета на управителя на болницата, представен на заседанието, се вижда, че през миналата година има намаление на приходите от услуги с около 25% - от 1,67 млн. лв. на 1,21 млн. лв. Основната причина за това са по-малкото приходи от  Здравната каса, поради намалението на клиничните пътеки, както и непостъпване на приходи от МЗ. Трудности в текущото обслужване създава и въвеждането на делегирани бюджети, с което са налага таван на исканите от здравната каса средства.

След като прие отчета на болницата за 2010 г., ОбС постави няколко изисквания  към управителя на болницата. Сред тях са задържане на кадровия ресурс за обезпечаване дейността й и осигуряване на нови кадри по изискванията на здравната каса; изграждане или осигуряване на микробиологична лаборатория; обособяване на сектор за долекуване; спазване на критерия за минимален годишен брой на преминалите болни, който е 3000; изготвяне на анализ за причините за миграция в други лечебни заведения; недопускане на просрочени  задължения и  отрицателен финансов резултат; осигуряване на апаратура, оборудване и извършване на ремонтни дейности, съгласно текущите потребности, подход за хора с увреждания и въвеждане на енергийно ефективни мерки.

 

(Бр. 10/2011 на „Златоградски вестник”)