Новини

Родопски лафове за „Другата България”

понеделник, 29 август 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

ДРЪБНИК (БАНИЦА С ДРЪБНУ) 

 

Нарезва са дребнуну (мумици, бубречета, бял и черен дреб – джигер), на мутьки парчици. Сетне са клават с две лъжичи маслу в тенджура - да са задушът. Че тугава тураме три чеши (кадафе) вода и са вари дуде са пусвари дребнуну. Та че са очистюва и измива аднъ чеша ориз (пиринч) и са клава в дребнуну да са вари. И ше са вари дуде оризан стане йедър. Тогава са разточват четири кори за баница. Ага оризан изстине, клаваме му гьозум и черен пипер, че възбъркваме хубаве.

На дъноно на адна тава клаваме на 7-8 (седем – осем) места топки масло от крава, големи колконо орех. Върху маслоно са клава първана кора и върху нея са наръсва на чъсту ут сваренуну с оризан (пиринчан) дръбну. Сетне пак са клава на 3-4 (три – четери) места топки масло и са туря вторана кора и айньъй са кара дуде са крати сваренуну с оризан (пиринчан) дръбну. Най-удгоре са клава четвъртана кора. Залива са с две-три лъжици разтопено масло и са пече на печкана (соба) с дърва. Ага са опече ут аднъна страна, дръбникан са обраща на другана в по-голема тава, да са опече и ут там. Ше са види дъли е готову, ага са повдигне с нож от еднана страна. Трява да са е зачервило хубаво, ала трява да са гледа и да ни пригори. Хубаво е дръбникан да са яде с кисело млеко (угурть).

 

(Бр. 9/2011 на „Златоградскси вестник”)