Новини

63 млн. лв. от Европа ни дават за саниране на жилища

събота, 27 август 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

  

 

Моделът, по който ще работи схемата за обновяване на жилищни сгради в страната, финансиран от европейската програма „Регионално развитие”, ще стартира тази година, като до края на програмния период (2013 г.) общата сума, която се предоставя, е 63 млн. лв.

Но не отделни семейства, а организации на собственици на жилища ще могат да кандидатстват за помощта, за да ги ползват за смяна на дограми, хидро и топлоизолации, ремонти на покриви и пр. От споменатата по-горе сума 50 млн. лв. отиват за обновяване на сградите, с които ще се финансират до 50% от проектите. Сдруженията на собствениците ще трябва да осигурят останалите пари. Ще бъде създаден и гаранционен фонд, захранен с останалите 13 млн. лв., който да подпомага осигуряването на съфинансирането. Всеки собственик, включил се в схемата за саниране, ще внесе 500 лв. първоначална инвестиция, което е гаранцията, че няма да се откаже на по-късен етап.

Има ли нужда Златоград и дали ще се възползва от тази схема за финансиране, с което евентуално да промени и своя облик, предвид печалното състояние на много жилищни блокове, потърсихме мнението на кмета на общината Мирослав Янчев. Той уточни, че потенциалните бенефициенти по тази програма са публични власти или сдружения с нестопанска цел, асоциации на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради, намиращи се на територията на по-големи агломерации – 86 общини, избрани по приоритетна ос 1. За съжаление нашата община не е бенефициент по тази схема за саниране на жилищни сгради, казва Янчев.

Собствениците на многофамилни жилищни сгради от община Златоград обаче могат да се възползват от възможностите, които предлага Програма за развитие на селските райони. Мярка 322 - „Обновяване и развитие на населените места”, ще бъде отворена за пореден път през есента на 2011 г.

С оглед прецизността и бързината на изготвяне на проектните предложения, служители от отдел „Евроинтеграция…” при общинската администрация в Златоград, ще оказват необходимата методическа помощ при подготовката на документацията, уверява кметът на общината. Затова нека повече местни сдружения на собственици потърсят помощта ни за усвояване на средствата, предоставяни от ЕС, казва той.

 

(Бр. 9/2011 на „Златоградски вестник”)