Новини

Делото срещу мен е удар срещу свободата на словото

вторник, 16 август 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Молба до Районния съд в Златоград от Ефим Цветанов Ушев, по НЧХ дело № 4/2011 г.

 

 

Уважаеми г-н съдия,

На съдебното заседание от 17 март т. г. по делото на В. Сидеров срещу мен, разпоредихте да се изиска протокола от заседанието на ОбС.

Смятам, че целта на един процес е установяването на обективната истина, затова моля паралелно с протокола да допуснете да се прегледа и изслуша визуален и аудио запис на въпросното заседание, тъй като имам основателни причини да приема въпросния протокол не само за непълен, а и преправен.

Първо, председателят на ОбС Пламен Чингаров, съставящ и подписващ протоколите, е съветник от политическата група на тъжителя Сидеров и неведнъж в протоколите е изглаждал хулиганските му прояви от заседанията на местния орган. Като доказателство за това прилагам брой от „Златоградски вестник” от 18 юли 2008 г., със статия под заглавие „Сидеров крещял на кмета, че е лъжец”, в който е отразена протестна декларация от името на група съветници за начина, по който председателят Чингаров фризира протоколите от заседанията, изчиствайки ги от хулиганските реплики и викове на г-н Сидеров.  

Второ, председателят Пламен Чингаров е осъждан и има присъда от СОС именно за фалшифициране на решения на ОбС в полза на определени лица, в което можете лесно да се уверите с една справка в Смолянската съдебна администрация.

Аз прочетох протокола от заседанието, който изискахте служебно, и се уверих, че по същия начин е постъпено и с него – липсват хулиганските крясъци и обиди на г-н Сидеров към кмета на общината, но те са записани и се съдържат във видео и аудио записа на заседанието, което моля, в името на истината, да изискате и прослушате.

Г-н съдия, тъй като все пак делото, което се води срещу мен, можем да наречем „вестникарско”, прилагам също така още три броя на „Златоградски вестник”:

- от 29 януари 2007, със статия „Салагьорова „контролира” мъжа си Спас в поредната строителна изцепка”;

- от 21 май 2008 г., със статия „За мечешкия вой на тандема Сидеров-Салагьорова”;

- от 13 юни 2008 г., със статия „Златоградска пиеса на абсурда в две действия”.

От тях ясно се вижда защо всъщност г-жа Салагьорова увърташе на въпроса на адв. Гочев дали е критикувана във вестника, и защо всъщност е дошла да свидетелства в съда в защита на тъжителя Сидеров, без дори да е присъствала на въпросното заседание, и всъщност лъжесвидетелстваше – защото е лично засегната от критиките във вестника срещу нея като директор на дирекция в продължение на повече от 10 години в общината - по същото време, когато Сидеров е съветник и фирмата му подписва десетки договори за строителство с общината за милиони лева, малка част от които са ви предоставени и по това дело.  

Ето защо, г-н съдия, е настоятелната ми молба да изискате и прегледате записа от въпросното заседание. За да се убедите в истинността на изнесеното в броя от вестника, посочен от тъжителя, и че общите разсъждения в статията са просто една морална позиция на изданието ни, споделена с читателите.

Заведеното срещу мен дело е с единствена цел да бъда сплашен, вестникът финансово унищожен, за да бъде разчистен пътят на определени хора за изборите по-късно тази година, тъй като смятат изданието ни за единствената им пречка. Което пък е директен удар към свободата на словото, от позицията на властта и парите, които притежават.

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА:

1. Виедозапис от процесното заседание на ОбС;

2. Посочените по-горе 4 бр. от „Златоградски вестник”;

3. В случай, че тъжителят оспори звуко и видео записите, той може да поиска експертиза, която да установи дали същите са манипулирани. За такова искане аз ще бъда категорично съгласен.

5 април 2011 г.

 

(Бр. 8/2011 на „Златоградски вестник”)