Новини

Съдът в Смолян отмени решението на Сидеровци за боклука

петък, 12 август 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Поради незаконосъобразност Административният съд в Смолян отмени решение на ОбС от 27 януари т. г., което кметът Янчев обяви, че ще обжалва веднага след приемането му. Актът на съда е от 15 април и в него се казва, че при приемане на решението общинският съвет в Златоград е допуснал съществени нарушения на административно-процесуалните правила, поради което го отменя.

С въпросното решение на ОбС се одобрява план-сметка за дейностите по събиране, извозване  и управление на твърди битови отпадъци за 2011 г. в общината, определя се и годишния размер на такса битови отпадъци за настоящата година, която се намалява с около 50 на сто, в сравнение с миналата година, което поставя под въпрос нормалното разплащане и функциониране на тази важна дейност за всяка територия в страната. Напомняме, че във внесената докладна записка от кмета Янчев до съветниците, предложението бе за запазване на миналогодишната такса битови отпадъци за граждани и фирми. Общинският съвет обаче гласува предложен в деня на самото заседание  проект, внесен от председателя Чингаров. Това става без да е спазен редът по предвидената в закона процедура за обсъждане със заинтересовани лица, сред които са гражданите на общината, експертите от общинската администрация, както и членовете на постоянните комисии в самия общински съвет.

Така според съда се нарушават основополагащи принципи на административния процес - достъпност, публичност, прозрачност за нещо, отнасящо се и засягащо цялото население на общината. Както вече коментирахме в един от броевете на вестника, веднага след приемането на въпросното решение, изразихме становище, че с него групата на Сидеров решава лични проблеми, намалявайки така не само данък смет за фирмата на шефа си „Белотекс”, но и създава реални предпоставки за хаос в сметосъбирането, обслужвайки така предизборните си цели за дискредитиране на кметската институция.

 

(Бр. 8/2011 на „Златоградски вестник”)