Новини

85 хил. лв. инвестира „Бултекс”в Стария град през следващите години

петък, 05 август 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Неотдавна ОбС прие предложението на фирма „Бултекс” за продължаване на сътрудничеството с общината по стопанисване и ползване на обекти в Стария град на Златоград. Решението е за стартиране на процедура по сключване на споразумение между общината  и „Бултекс”, като се упълномощава комисия, която да започне преговори с фирмата и да извърши необходимите дейности за законосъобразно изпълнение на решението на общинския съвет. През юни комисията следва да представи проект за споразумение за сътрудничество с уточнени права и задължения на страните, който ОбС да гласува. Първото споразумение на общината с «Бултекс» бе през 2001 г., когато бе взета за управление бившата механа «Беловидово», половината от която бе устроена в Етнографски музей, а по-късно към нея бе присъединена и «Воденицата», по това време изровена и в лошо състояние, вследствие поражения от придошлите води на реката.

Постепенно комплексът бе устроен с още осем занаятчийски работилнички и места за хранене и настаняване, които оформиха същността на Етнографския Златоградски ареал. Именно той даде и основа за развитието на културно-историческия туризъм в района, разбира се не без помощта на Министерството на културата и програма ФАР на ЕС. През 2004 Старият град бе включен в списъка на 100-те национални туристически обекта в България. Финансовата стойност на поетите от «Бултекс» ангажименти възлиза на близо 85 хил. лв., които ще инвестира в следващите 10 години от сътрудничеството си с общината. Ще продължи обогатяването на културния календар в комплекса, който привлича все повече туристи, разширява се издателската дейност на фирмата, чиято библиотека наброява вече десетина ценни за района книги, както и издаването на СД и ДВД в областта на фолклора, но и с рекламни за Родопите цели.

 

(Бр. 8/2011 на «Златоградски вестник»)