Новини

Заложеното като приход от сделки с имущество през 2010 не е изпълнено

неделя, 31 юли 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Извършените разпоредителни сделки с общинска собственост през 2010 г. са на стойност 180 820 лв. от управление на имоти, т. е. отдаване под наем на помещения и терени, са дошли 72 900 лв., при очаквани за годината 73 хил. лв.

По-сложно става при сделките с разпореждане с общинска собственост, т. е. продажба на собственост, земя и превозни средства, тъй като при очаквани постъпления 171 400 лв., в хазната са влезли едва  85 463 лв. При приходи от концесии имаме преизпълнение – очаквани 20 360 лв., реално получени – 22 490 лв.Така изпълнението на очакваните приходи от управление и разпореждане с общинска собственост за 2010 г., е 68.30%, пресмятат в общинската администрация.

В края на февруари от администрацията оповестиха и остатъкът по години от неразплатените разходи на общината, отнесено към края на декември 2010, като се започне от 1997 г.

Така от общата сума в размер 3 351 302 лв., „делът” на 1997 г. е 29 523 лв., за 1999 остатъкът за плащане е 29 хил. лв., за 2000 е 2203 лв., през 2002 е 0. 00 лв., за 2003 вече е 23 588 лв., 2005-а – 20 хил. лв., за 2006 – 49 757 лв., през 2007 остатъкът е 1.08 млн. лв., през 2008-а остават 112 995 лв., през 2009 г. – близо 1.8 млн. лв. и през 2010 – 301 521 лв.

 

(Бр. 7/2011 на „Златоградски вестник”)