Новини

Съвместни проекти обмислят в Александруполи

четвъртък, 28 юли 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Наскоро в югоизточния гръцки град Александруполи (Дедеагач), се състоя съвместна среща на български и гръцки представители на неправителствени организации и местни власти за уточняване възможностите на региони от двете страни на границата за кандидатстване с проекти в областта на екологията и инфраструктурата.

Средствата са от програмите на Евросъюза за развитие на граничните региони на страните членки за периода до 2013 г. и са в размер на 132 млн. евро. Дебатите в залата на изискания хотел на самия бряг на морето бяха сдържани, може би поради чисто деловата насоченост на срещата – как се попълват формулярите, срокове, конкретна проблематика и пр.

От българска страна са включени регионите на Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали, а от гръцка – Александруполи, Кавала, Драма и Солун. Според договорения срок, проектите, с които ще се кандидатства, трябва да се съгласуват и представят попълнени по образец до края на октомври т. г.

От Златоград представител на срещата беше Антоанета Кънева, експерт в отдела за подготовка на проекти и евроинтеграция в ОбА. Според нея един от проектите, с който имаме пълна готовност за кандидатстване, е строителство и ремонт на пътната отсечка към кв. Граничар, свързваща ни с новия път към св. Костадин.

 

(Бр. 7/2011 на „Златоградски вестник”)