Новини

С 1 млн. лв. чистим коритото на реката в центъра

понеделник, 25 юли 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Одобрена е поисканата финансова помощ от общината за реализиране на проект, който предвижда изграждането на крайбрежна стена по левия бряг на р. Върбица по бул. „България”. Визираният терен за обработка е с дължина 264.6 м, включва и почистване на речното корито в същия участък. Размерът на помощта е 1 002 378 лв., но общината следва да подсигури собствен принос в размер на 50 119 лв. - 5 % от бюджета на проекта. Срокът за изпълнението му е 18 месеца. С него общата сума на одобрените проекти на общината по различни донорски програми надхвърля 12 млн. лв., уточняват от администрацията. Наименованието на проекта е „Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р. „Върбица”, финансиран по ОП „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ - „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

 

(Бр. 7/2011 на „Златоградски вестник”)