Новини

Златоград посочен като длъжник за строителство

събота, 23 юли 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

2 342 хил. лв. е задължението на община Златоград към фирми, основно за строителни услуги, изнесе наскоро Камарата на строителите в София след анкета, проведена през март. Според строителната институция задълженията на общините се увеличават - към началото на октомври 2010 те са били 30 млн. лв., а към месец март те са 53 млн. лв.От тях 44. 7 млн. лв. са задълженията на 83 общини към строителния бранш, сред които и община Златоград с изнесената сума.

Осем милиона лева пък са нефактурираните задължения на шест кметства, които така спасяват фирмите да не плащат ДДС, докато не им се платят сумите от държавата. Утешителното за нас е, че Златоград не е сред тези шест общини.

 

(Бр. 7/2011 на „Златоградски вестник”)