Новини

Общината ще засили разделното събиране на отпадъци

петък, 22 юли 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Траен резултат от дейностите по проект, предвиждащ организиране на разделно събиране на отпадъци, очакват в администрацията на общината, след като Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на отпадъци (ПУДООС) към него класираха за финансиране проекта на Златоград, с който са кандидатствали в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”.Дейностите са свързани с разширяване на въведената система за разделно събиране, като една от целите на проекта е утвърждаване на предприетата общинска инициатива за въвеждане на процеса във всяко домакинство.

За по-ефективното почистване и благоустрояване  на Златоград, той ще бъде обособен на две зони за отдих – междублоково пространство /бл. 7 и 8/ в кв. „Граничар”, и теренът в близост до кръстовището между бул. „Стефан. Стамболов” и ул. „Виктор Юго”, в кв. Запад. В тези зони за отдих, ще бъдат изградени детски площадки - чрез благоустрояване и монтаж на готови елементи, люлки и пързалка, пейки и декоративни кошчета за отпадъци, предвижда проектът, който е на стойност 10 хил. лв. Неотдавна стана известно приетото от МОСВ, че до 2 хил. лв. може да стигне глобата за граждани и фирми, отказващи разделното събиране на отпадъците в съответните места – стъкло, хартия, пластмаси.

 

(Бр. 7/2011 на „Златоградски вестник”)