Новини

Общината започна свалянето на некролозите и предупреди за глоби

четвъртък, 21 юли 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отглас по повод: „Дърветата подкастрени. И после?”(Бр. 5 от т. г. на ЗВ)

 

Общината започна премахване на разположените по дърветата и стълбовете рекламни материали и некролози, които загрозяват заобикалящата ни среда и увреждат дървесната кора. Това се казва в специално съобщение на администрацията, публикувано и в официалния й сайт. За това призовахме за пореден път в миналия брой на вестника, споменавайки окичените с некролози дървета, „…носещи тягостно настроение на обречен град, чийто жители нехаят каква среда обитават…” Съгласно Наредба № 18 на ОбС за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината, забранява се разлепване на рекламни и изборни материали, транспаранти и некролози по дърветата. За нарушаването й се предвижда глоба в размер от 200 до 1000 лв., която възможност засега не е прилагана. От общината напомнят, че за поставянето на такива материали има специални табла и рекламни конуси в целия град.

 

(Бр. 7/2011 на „Златоградски вестник”)