Новини

Младите хора се включват в читалищата ни

вторник, 19 юли 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

На годишно общо събрание на златоградското читалище „Просвета-1908” председателят на читалището Пламен Чингаров очерта  основните направления в дейността през 2010 г., а именно библиотечна дейност, любителско художествено творчество и работа по проекти. Основни акценти в библиотечната дейност през годината са били откриване на библиотечния Инфоцентър в читалнята, осигуряване на достъп до широк набор от периодични издания, в т.ч.ДВ, ежедневни издания, регионални, местни и специализирани издания, обновяване на библиотечния фонд с нови информационни източници, разширяване електронното катологизиране на библиотечните фондове чрез специализиран библиотечен продукт „Автоматизирана библиотека”.

Любителското художествено творчество, независимо от трудната финансова година, имаше своите изяви. Многобройни са участията на групите в местните празници  и извън Златоград - ДПФ „Надежда”, Група за стари градски песни „Златен полъх”, Юношески танцов състав „Акрани”, Клуб „Хоро”, ДТС „Звънче”, Рок Група  "Бърн".

Грамоти, медали и отличия донесоха самодейците на читалището през тази година. Радостно е, че  млади хора се включват в любителското творчество. Даниел Караасенов и Емануил Пунев са участници и носители на престижни отличия, а младежите от ДЮС”Акрани” и Рок група „Бърн”с готовност се включват в местните прояви. Те са пример за това, че част от свободното време на младежите може да бъде запълнено със изкуство и това да се прави от потребност и желание да се развиваш.

Общото събрание очерта и проблемите - необходимостта от срочно отстраняване на течовете  чрез ремонт на покрива; отопление на салона и помещенията, позволяващо пълноценното им ползване.

Зорка Хаджиева

 

(Бр. 7/2011 на „Златоградски вестник”)