Новини

ТЕЛЕЦ

неделя, 17 юли 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

21. 04  -  21. 05.

/Сади са петату и тютюн, киткине пъстреят/ 

 

Бая минлет са са нахакали и в съва зодия. Според  ДАН /Деридерската академия на науките/, около 1/12 от земното население са телета. Те си мислят, че са в съзвездието „Телец” и  ага им рекът: „Теле такова!”,  тогава се сещат, че са на земята. Най– уважаваните телета са биковете. Легендата разправя, то коя ли легенда не разправя,  ама ней се, че навремето Бик е бил отвлякъл Европа. Има го и нарисувано тук–таме,  най–вече у комшиите. Ама как нема да я отвлече, като била красива и само това е чекала. Обичала хубавите и силни неща. Ама драчко й е  да я завият с меко халище и  възглавницата й да е от перушина. Не че не е уредна стопанка, ама ако станеш по– ранко и й поднесеш закуска в леглото, на нея толкова много й харесва, та ти вика „Хайде пак да си легнеш при мене!” То да си легнеш, ако немаш работа, ъм нали требва да разчистиш потонън, да издоиш майка му, да я изкараш на паша. Адно на друго, то  станалу пладнина и хич ни ти е до легане.

Иначе телетата са умни и честни, гледат да не послъгуват и все въртят опашки, ужким се бранят от мухи, пък те я въртят за друго. За всеки случай, вържи й адин тюмбелек,  да я знаиш къде ходи и какво пасе. Га понарастат, на челону им излизат рогца. Те ни са ейнева рогца, дето ги има на бая минлеть -  тева рогца са да познавате от кое теленце ще излезе вол, та да го ни чекате да са отели. Ага видите някой „Телец” да вдига главънъ, да знаете, че искал да усети от къде духа ветерън, та да търнат с нега. Да знаете, че са бая дебелооки и хич не им пука да та оставят на сред пъть. Могат да та настъпят по ногътъ и хич ни мой чека да ти каже „извинявай братче”. Когато се ядоса /вкисне/, като нищо може да та  подфири.  Испанците така открили коридата. Телиците, като сичко друго около нам, и те подлежат на размножаване, стига да ги оправи некой як бик! Да видиш тугава как кротуват, да ти са прииска и на тебе. Вкусни са, кога са още млади. Понекога си мислиш, чи дъвчиш телешко, пък то е кожа ут стар вол. От ейнъкъва кожа правят цървулесе.

В днешния  ден „Телците” ще бъдат весели и  нека да играят и да рипкат. То деняс ще мине и нахчес - ще ни ще, ще са кротне пак при тебе. Завивай го хубаво да ни настине.  Гушните го - то гали да му е топълко. Заведи го и до Гърция. Ходенето до Гърция става и без разрешително от Ветеринарната служба. Земи и малко ярмъ (ядюво де), оти  ей там и денизън /морето/, и сичко друго е малко по–соленку ут Златоград. Пък нахчес да са върните, оти у нам са спи по-хубавко.

 

Вели Чаушев

Из „Златоградски зодиак”

 

(Бр. 7/2011 на "Златоградски вестник")