Новини

Тандемът „Сидеров-Салагьорова” – заедно завинаги

вторник, 12 юли 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

След като общината ни се отърва от двойката Сидеров и Салагьорова, оформяли и подписвали в продължение на дълги години договори за строителство за милиони, госпожа инженершата нападна други, съседни нам общини, и както си е редно, заведе там и половинката си. Наскоро стана известно, че в община Неделино е харизала за изпълнение на партньора си един доста тлъст обект: "Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Неделино", на стойност 751 976 лв.

Този проект, за който жената ни проглушаваше ушите в цяла поредица сайтове – колко бил „перфектен”, колко бил „страхотен”, че и „точен” и пр., получи един звучен шамар от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което огласи още по-звучната му корекция в цената, като я намали на…218 938 лв.

Помним също така, как в едно от откритите студиа на местния сателит госпожата, явила се да дебатира златоградски проблеми в неизвестно какво качество (освен, разбира се, на верен партньор), отново безочливо хвалеше неделинския си проект за неговата точност и прецизност и дори нагло пожелаваше на златоградчани да имат и те един ден подобно щастие…

Нещо повече – този „точен и прецизен”, че и „перфектен” неделинско-салагьоровски проект, е така натъманяван, че да скочи баш в ръчичките, по-точно в джобчето, на партньора строител от текстилната фабрика. Защото как иначе да си обясним факта, че

наказанието за община Неделино, отбелязано от МРРБ, е за „установени нарушения на процедури по възлагане на обществени поръчки” или за следното: "Дискриминационен критерий за подбор на строително-монтажните работи"! С други думи казано – госпожата се е постарала така да „дискриминира” останалите явили се участници в конкурса, че да отвори широко бездънните джобове на текстилния строител.

Нещо, което ни е до болка познато от дългото им златоградско взаимодействие като директор на дирекция и общински съветник… Както казват хората – неделинци още не знаят на какво са попаднали!

 

(Бр. 6/2011 на "Златоградски вестник")