Новини

Осъдиха Община Златоград да заплати с 50% повече

понеделник, 11 юли 2011 ЦРОЗ

Районният съд в Златоград e  одобрил споразумение между фирма от село Долен и община Златоград. До делото се стигнало заради съдебен иск на търговеца, за неполучени суми за доставени стоки. В съдебна зала представителят на община Златоград призна, че дължи 13 568.95 лв. на фирмата на едноличния търговец за доставените стоки до 30.01.2006 г. Със споразумението общинската управа се задължава да заплати на едноличния търговец сумата 10 747, 09 лева - главница и сумата 5 008,96 лв. лихва за минало време или обща сума 15 756,05 лева на три равни части и в срокове, както следва:

1. Сумата 5 252,02лв. до 15.07.2011г.;

2. Сумата 5 252,02лв. до 15.08.2011г.;

3. Сумата 5 252,01лв. до 15.09.2011г.;

Източник : Смолян прес

П.П.  Ако администрацията в Златоград  прави   споразуменията за разсрочване след като Общината е осъдена (както в горния случай), няма как да се предпазим от 50% нарастване на  4-те млн лв дължими просрочени задължения.