Новини

Бюст от гипс на Чаушев в новия строеж на Енчев

вторник, 07 юни 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Строежът на Владо Енчев в централната градска част на Златоград, на бул. „България”, ще продължи и след проверката на РДНСК-Смолян, направена след сигнал на вестника, информират от ОбА. Обектът е „Хотел и заведение за хранене на туристи”, и ще има още три етажа над сегашните два, плюс мансарден етаж и се изпълнява по одобрени работни проекти от главния архитект на община Златоград Запрянова още през мандатите на предишния кмет Младен Чаушев. Разрешението за строеж е № 39/18. 07. 2007 г., влязло в сила на 02. 08. 2007 г. За по-яко, пожизненият кандидат-кмет на Сидеров и Чингаров е подписал и специална декларация за застрояване на границата между УПИ XV-за хотел и УПИ XVI-за търговия и услуги, кв. 72 по ПУП на Златоград и вероятно това е застроеното общинско място, което сега Енчев иска от ОбС да му го продаде, давайки щедри обеди на групировката.

Застроената площ на обекта е 264 кв. м. и разгъната застроена площ 1597,15 кв. м., а разрешението да се строи е дадено така, че обектът не само е непосредствено до тротоара, но покрива с бетонна плоча и самия тротоар. А в частта му до реката е заел и самата речна стена, без за това да има изрично разрешение на ОбС.

Може би затова сега се говори, че при завършването на сградата, във фоайето ще има бюст на Младен Чаушев, изработен от гипс, а до него – портрет на Запрянова, тъй като те именно правят всичко възможно да се разреши такова огромно, многоетажно бетонно укрепление на централно транспортно кръстовище, застрашаващо безопасността на движението в града, но и загрозяващо самия център.

Паркинг на укреплението ще има в промишлената зона на града и посетителите му ще се обслужват с маршрутен автомобил на фирмата.

 

(Бр. 4/2011 на „Златоградски вестник”)