Новини

Заради глупост и лакомия можем да затънем в боклуци през 2011-а

петък, 13 май 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

+ С близо 20 хил. лв. съветниците завишават разходите си за тази година

 

ОТ ОБЩЕСТВЕНОТООБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА

 

Какво се направи 

 

Гражданите, присъствали на обсъждането, бяха запознати как са били разходвани общинските средства през 2010 г., с проекта на бюджета на общината за 2011 г., както и с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през т. г. Кметът Мирослав Янчев определи изминалата година като важна за общината, защото бе свързана с подписването на редица договори за реализация на значими общински проекти. Акцентите са: - Откриването на ГКПП Златоград-Ксанти, оказало положително влияние върху развитието на туризма в региона, съживяването на търговията и услугите, засилването на трансграничното сътрудничество; - Предстоящата реализация на проект „Комуникационно трасе Златоград ГКПП-Термес-Ксанти”, с който се цели благоустрояване на съществуващата пътна инфраструктура в центъра на града и осигуряване на нормално движение на автомобилния трафик; - Реализацията на концепцията за централната градска част, изразена чрез два одобрени проекта: „Рехабилитация на градски парк” и „Благоустрояване на площада в централната градска част на Златоград”; - Реализация на проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в с. Долен и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в Златоград”, чрез който ще се изградят нови спортни съоръжения в града и подобряване водоснабдителната мрежа в с. Долен; - Реализиране на инвестиционната програма за 2010 г., чрез която са изпълнени подпорни стени на ул. „Горски пътник”, ул. „Първи май”, ул. „Люляк; благоустроени са улиците „Гривица”, „Яков Змейкович”, „Георги Раковски”, „Костадин Фердинандов”; изпълнени са асфалтови кърпежи по ул. „Беловидово”, ул. „Хан Аспарух” и ул. „Ахрида”; разкрити са нови улици в Златоград и в с. Старцево; благоустроени са улици в с. Долен и в с. Ерма река.

 

Финансовите параметри на

бюджета за 2010 и 2011 

 

Изпълнението на бюджета на общината след настъпилите корекции от МФ, дарения и трансфери е в размер на 7 071 327 лв. При план 251 000 лв., от имуществени данъци са постъпили 276 952 лв., или 110,34 % спрямо годишната задача. Приходите от такси са в размер на 488 513 лв., при план 442 381 лв., а приходите и доходите от собственост – 89 535 лв. Изпълнението на разходите за делегирани от държавата дейности към 31.12.2010 г. е в размер на 4 193 276 лв., при план 4 788 146 лв., или 87.58%. Общият обем на отчетените разходи за местни дейности е 2 806 113 лв., при план 3 031 800 лв., или от предвидените бюджетни кредити за местни дейности са изразходвани 92.56%. В проекта за бюджета на общината за 2011 г. плануваните приходи са в размер на 6 195 200 лв., като размерът на собствените приходи е 1 181 956 лв. При проекта за годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2011 г. присъстващи граждани изразиха мнение, че обектитеобщинска собственост, които общината не съумява да стопанисва добре, следва да бъдат предложени за продажба или предвидени за предоставяне на концесия. Разработената Инвестиционна програма за 2011 г. включва ремонт на основните пътни връзки, разкриване на нови улици, подобряване състоянието на съществуващите улици, изграждане на подпорни стени, детски площадки и извършване на ремонти по фасади на сгради. Инвестиционната програма на общината за 2011 г. е на стойност 1 542 758 лв., предизвикала коментари на присъстващите, настояли за благоустрояване на улиците „Васил Левски”, „Бреза”, „Христо Смирненски” в Златоград и укрепване устоите на подпорна стена в речното корито на ул. „Беловидово”.

 

КАКВО ФАКТИЧЕСКИ Е

ПОЛОЖЕНИЕТО 

 

Според приетата план-сметка  за битови отпадъци  за т. г., средствата за събирането и извозването им се намаляват с почти 40 на сто, реши шайката в ОбС. Това става в година, когато всички общини или завишават таксата за отпадъци, или просто я оставят на миналогодишната скала. При нас тя отива много надолу, за да може хем Сидеров да не плаща нищо за отпадъците в новопридобития от него текстилен завод, хем да натрият носа на кмета, който няма да има пари нито за заплати на работниците, нито за извозването на сметта. Сумата за тази общинска функция става 251 хил. лв., което е намаление с поне 50 хил. лв. Така шайката се разправя и с омразната им мотометачна машина, която по тяхна воля отново няма да се ползва, поради недостиг на средства за горивото й.

Предвиждат се средства също така за закупуване на съдове и ангажименти към регионалното депо - в размер едва на 24 хил. лв., докато в същото време сидеровци с присъщата им наглост си завишават разходите в ОбС с близо 20 хил. лв. – от 88 350 лв. за 2010, на 104 690 лв. за 2011. Докато за чистотата – от 287 хил. лв. през м. г., става 240 300 лв. за т. г. Няма нужда и от озеленяване в града, според Чингаро-Сидеровци – сметката тук от 13 500 лв. за м. г., става на…14 хил. лв. тази година… Толкова им се откъсва от душиците, вероятно за да могат да завишат заплатите си от 350 лв. на съветник през 2010, на 400 лв. за 2011. И от 1200 на председателя за м. г., на 1500 лв. за т. г. Да не говорим за тлъстите му месечни командировки, които му плащаме редовно, за да обикаля безконтролно страната с мощния си джип, за каквото той сам си прецени. Разбира се, отново без да носят някаква отговорност за каквото и да било в общината, още повече за неблагополучията в нея. Така източването на местните приходи отново се насочва в „правилната” посока – към дълбоките джобове на Чингаров и Ко, които хем ще плащат по-малко за боклуците си, хем ще си вдигнат месечните заплати колкото си искат. Проповядвайки груб популизъм и демонстрирайки омразата си към кмета, който продължава, виж го ти, да не играе по свирката им. Но омраза и към гражданите на собствения си град. Които май са прави все по-често да казват: „Ей за това им требват Чаушев и Салагьорка – да ги чукат по главине, да ги слушат и да точат парине, както миналите два мандата…”

 

ПОЗИЦИЯ НА КМЕТА

НА ОБЩИНАТА 

 

В същото време Янчев вече заяви, че ще обжалва в съда решението им за тарифите на такса смет. „Това е без прецедент в страната – казва той, - да се покачват разходите и цената на горивото, да се увеличава сметта, а да намаляваш сметката, и то толкова драстично“. Според него мнозинството, начело с шефа Чингаров, бойкотира работата на кмета от началото на мандата, което се прави съзнателно, поради накърняване на личните им икономически интереси.

Докладна с нова план-сметка от Чингаров била внесена в последния момент, дори без да се информира кметът за наличието на алтернативата. За м. г. общината отчела 344 хил. лв. за такса смет, за тази година Янчев предлагал таксата да не се променя, залагайки годишно 304 хил. лв. Съветниците обаче гласуват приходите от таксата да са с 53 хил. лв. по-малко – 251 хил. лв. За гражданите таксата я намаляват от 3 на 2.2 промила, за фирмите спадът е от 11 на 7 промила.

„Желанието им е да задълбочат кризата с боклука в общината. Тяхното решение се разминава с всякаква икономическа логика и юридически процедури, докладната на Чингаров не е гледано дори на комисии в ОбС, не е обсъждана с граждани“, казва Янчев. От сметката е изключена и мотометачната машина, казва той. „Магии да правим, не може да ни стигнат парите за почистване и за извозване на отпадъците, още повече, че горивото от м. г. е скочило от 1.84 лв. на 2.30 лв. От една година пък отпадъците в общината се увеличават с отварянето на пункта от Златоград към Гърция“, казва още кметът.

 

ДРУГИТЕ ДАНЪЦИ… 

 

Определен е и размерът на другите местни данъци и такси през годината. Сред измененията е въвеждането на новия туристически данък, който замества досегашната туристическа такса. Размерът му според докладната записка на кмета Янчев, ще е 20 ст. на легло за всички категории, което минималното, предвидено в закона. Така реалните приходи за общината ще се увеличат от 6 на 10 хил. лв., тъй като вече е въведена минимална запълняемост на легловата база - за Златоград близо 450 легла. По предложението на кмета, приходите от този данък следва да се използват за изграждане на нови места за паркиране и подобряване на зелената система около хотелите.

Без промяна остава и таксата за детските градини, като допълнително предоставяните за детските заведения средства за 5 и 6-годишни ще бъдат ползвани за подобряване на материалната база и енергийната ефективност в детските градини.

За културния календар през 2011 г. се заделят 20 хил. лв. За първи път през месец септември ще бъде обявена и литературната награда „Станислав Сивриев“. С новия бюджет се заделят и 15 хил. лв. за спортни дейности, включително и подпомагане на четири спортни клуба – по хокей на трева, баскетбол, борба и футбол.

Концесията на микроязовир „Хасидере“ и плувния комплекс с басейн и сграда с терен от 6,3 дка е сред предложенията. За годината са планирани 463 хил. лв. от управление на собствеността, в т. ч. 59 хил. лв. от наеми, 20 хил. лв. от концесии и 394 хил. лв. от продажби. В годишната програма са включени и няколко обекта, които ще се обявят за продажба – сграда Пирийца – с терен от 2,6 дка, две помещения – халета в Рингова пещ, с площ 150 и 250 кв. м. Предвидено е и отстъпване право на строеж на пет петна на обща площ 8,5 дка в терен бивш военен завод.

 

(Бр. 4/2011 на „Златоградски вестник”)