Новини

Обществено обсъждане за групови архитектурни ансамбли

сряда, 04 май 2011 ЦРОЗ
 

Обявено от Община Златоград е обществено обсъждане   за определяне  на групови архитектурни ансамбли от съществуващите в Златоград паметници на културата (или с новата терминология "културни ценности"). Обсъждането е насрочено за сряда, 11 май 2011г. от 17.00 часа в кино „Фокус" в гр. Златоград.  В него  ще участват и представители на Националния институт за недвижимо културно наследство. Резултатите от обсъждането са нужни за определяне от министъра на културата на   групови архитектурни ансамбли, техните зони и правила за застрояване  в тях.

Предварителното предложение  е насочено към няколко зони :

  • Зона Стария град - Голяма река  и  воденица;
  • Зона  Дельо войвода - около лобното място;
  • Зона Беловидово - (около Нашевата къща с плочата на г-н Черевин)
  • Зона Малка река - Крайречна
  • Зона Малка река - Ехленова махала

 

Източник и   подробности :  http://www.zlatograd.bg/?pid=2,2&id_news=470