Новини

Защо беше спрян проектът за водата от Ерма река

неделя, 01 май 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

В миналия брой на вестника говорихме за отвратителната среда, в която като стил за работа в ОбС съветниците от мнозинството на Чингаров и Сидеров наложиха ненавистта и простащината в отношенията с кмета на общината. Статията беше наречена „Войната на съветниците с кмета ще върви до изборите наесен” и между другото коментираше и неадекватната реакция по повод решението на правителството на откаже продължаване на проекта за топлата вода от Ерморечието.

Както решението, така и въпросната „реакция” обаче, добиха публичност половинчато, тъй като за обществото не станаха ясни мотивите за спирането на проекта – проект, на който всички много разчитахме и за който бяха изхарчени страшно много пари „за нищо”... Стигна се дори до абсурда да се твърди, че Янчев лично спрял проекта, за да бъде така елиминирана фирмата изпълнител „Минстрой холдинг”, чийто собственик е Николай Вълканов... „Абсурд”, не само защото на кмета му се приписва власт, която той не притежава, но и защото едва ли може да има по-добър комплимент от този да ти припишат заслуга, че си отървал Златоград от дясната ръка на „хидрогеолога” Ахмед Доган и негов финансов ковчежник, какъвто несъмнено е Николай Вълканов...

 

Затова сега запознаваме

читателите ни с писмото,

 

изпратено от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по проблема - до кмета на общината Янчев, но и до областния управител Стайков, както и до Боряна Пенчева – зам.-министър на финансите и национален ръководител на проекта.

Става върос за резултатите на извършената техническа експертиза за ефективността и целесъобразността на избраната технология, по която трябваше да се осъществи въпросният проект, както и за взетите решения относно неговата бъдеща реализация.

От писмото на зам.-министър Павлова става ясно, че МРРБ е извършило „независима техническа експертиза” на избраната технология, като за целта министерството е сключило споразумение с Научно-изследователския сектор на Техническия университет в София. Докладът е бил представен в министерството на 21 септември 2010 г. и съдържа цялостен анализ на златоградския проект, както и канстатации за неговата ефективност и целесъобразност на предлаганата геотермална система.

„В този доклад ясно проличават основните слаби страни на цялостния инвестиционен проект”, пише Павлова.

 

Предвид значимостта

на проекта обаче,  

 

министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев е представил доклад за бъдещата реализация на нашия проект, който да бъде разглеждан на оперативно съвещание на МС. В неговия доклад също се излагат обстоятелства, които обективно показват техническите и икономически слабости на проекта, но отчитат и социалния му аспект, от гледна точка на възможностите, които той би предоставил за стимулиране развитието наместния туризъм и така да се създадат предпоставки за съживяване на местната икономика.

„На базата на изложените обстоятелства – допълва зам.-министърът, - МРРБ предложи за обсъждане от МС два възможни варианта за бъдещата реализация на проекта: Прекратяване на договорите, попадащи в обхвата на проекта, поради съществуващите технологични слабости; Прехвърляне на проекта за управление от община Златоград с приемане на Постановление на МС”.

От писмото на Павлова става известно още, че докладът на министър Плевнелиев е разгледан от МС на оперативно заседание на 29 септември 2010, когато срешение са прекратени договорите с Вълканов и пр. С това писмото завършва...

 

Като заключение от нас

 

Прекратен е един безобразно скъп, разхитителен на народни средства неефективен проект, за което многократно сме предупреждавали. При това проект, приет за изпълнение „целево”, за да се окрадат „едни пари” от точно определени хора, приет без експертно обсъждане и без разглеждане на алтернативи...

Но това не е краят! Това е само „антракт”, след който ще се пристъпи към прилагането на нормални процедури за избор на друг, не грандомански, вече нормален, екологосъобразен и икономически приемлив проект за оползотворяването на водата от това уникално геотермално съкровище в нашата планина.

 

(Бр. 2/2011 на „Златоградски вестник”)