Новини

07 април – световен ден на здравето

четвъртък, 07 април 2011 ЦРОЗ

Поздравления за уважаемите  лекари, медицински сестри,  здравни работници и лицата,  ангажирани със здравеопазването в Златоград, които на 07 април отбелязват своя професионален празник.

Пожелаваме професионалните им умения да бъдат насочени към  качествено здравеопазване,  профилактика на населението и прилагане на съвременни медицински практики. Нека бъдат по-малко проблемите, породени от междуличностните отношения и административно-финансовите предизвикателства   на  времето.

Общински съвет Златоград, във връзка с  деня на  здравния работник,  със свое решение награждава за професионално отношение и многогодишна дейност :

д-р Людмил Симеонов Личев - Управител МБАЛ Златоград

д-р Ангел Божанов  Белев  - МБАЛ Златоград

д-р Веселин  Векилов  Хаджийски - МБАЛ Златоград

д-р Калин Милков Ефимов - МБАЛ Златоград

д-р Радован Вакрилов Хаджиминев - МБАЛ Златоград

д-р Ефрем Фиданов Хаджиев -  Филиал за Спешна Медицинска помощ

м.с. Антоанета Асенова Чафадарова - МБАЛ Златоград

м.с. Лидия Димитрова Нанова -  МБАЛ Златоград

м.с. Теменужка Борисова Шукова - МБАЛ Златоград

м.с. Надка Вълкова Баръмова - МБАЛ Златоград

м.с. Елза Славчева Ломска - Детска ясла "Мир"

м.с. Невена Емилова Етимова - Детска ясла "Мир"

м.с. Галя Юлиянова Шехова - Детска ясла "Мир"

Честит празник !