Новини

Вестникът на Златоград - като лицето и „опакото” на един родопски регион

четвъртък, 31 март 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ На 5 януари 2011 г. „Златоградски вестник” започна своята 22-ра годишнина

 

Вестникът на Златоград има за начало на своето излизане 5 януари 1990 г. Тогава е първият брой на изданието, което започва като седмичник и продължава да излиза всеки петък до 1992 г. включително. След това по финансови причини започва да излиза през седмица и досега излиза при същата периодичност. До месец декември 2010 г. включително,  са факт общо 488 броя. Обичайният формат е 4 страници, но от 2003 г. вестникът излиза с 6 и 8 страници, а от 2007 – само 8 страници. Разцветката е черно-бяла, на пръсти се броят излизалите досега цветни броеве.

Сега в Смолянска област излизат четири вестника, три от които са в Смолян и само един извън областния център – този в Златоград. При това той се оказва вече най-стар от всички тях, ако не се брои факта, че “Родопски вести” е приемник на най-старото издание, което вече не съществува, а именно “Родопски устрем”, чието начало е било през април 1959 г. Това до голяма степен го прави уникален именно като местен вестник със специфични функции – за община Златоград, а от десет години - и за община Неделино. Стремежът е да се обхване максимално информационният поток за двете общини, да имат те своя трибуна за диалог по проблемите си, които в повечето случаи са общи. “Златоградски вестник” е и трибуна на младите творци от общината – художници, поети, пишещи по определени теми. Те намират своите опити в рубрики като “Детско творчество”, ”Ученическо творчество”, “Читателски дневник”, “Интимен дневник”, могат да публикуват и споделят впечатления, размисли, да предлагат идеите си за решаване на един или друг проблем с обществена значимост. Поради споменатата периодичност на излизане на вестника, той не може да откликва непосредствено на актуалните събития в района и в този смисъл не е “новинарско” издание в тесния смисъл на понятието. Това обаче му дава възможност да оглежда събитията в тяхното развитие и проблемност и по възможност от различни страни. Това е причината да се залага повече на трайността на материалите, така че да не звучат архаично и “ненавременни” през времето от единия до другия брой.

Траен е интересът на вестника през годините на съществуването му към проблема с трансграничното сътрудничество между граничните райони на България и Гърция в Родопския район. Множество са публикациите за органическата връзка на родопските хора с Беломорието - както в икономическо, така и в родово отношение. Вестникът стана инициатор на идеята за възстановяване на провежданите някога събори на връх Костадин между хората от двете страни на границата, както и за възстановяването на съществувалия път между Златоград, Баните и Мемково – села, отстоящи на 5 км от граничната линия край Златоград. Инициатива, приета от ръководството на гръцкия град Хрисуполи като традиционна.

Специален е интересът на изданието към историята и традиционната култура в Родопите и в частност в двете споменати общини. Като резултат от това са осъществени приносни публикации за миналото ни, които са стотици на брой, а със съдействието на издателството на ВМРО - “Македония прес”, бе осъществено публикуването на ценни книги, осветляващи цели периоди от историята на Златоград през 19-и и началото на 20-и век – “Подвигът и саможертвата на братята Борис и Серафим Родопски от Златоград”, “Златоградски сборник. Един писмен възрожденски паметник от 1852 г.” Излезе и сборникът с автентичен фолклор от Златоградско-Неделинския регион със заглавие “Златоградска народна поезия”. Под печат са „Южнородопските български говори в Ксантийско и Гюмюрджинско” и сборникът „Изсуши ме, изгори ме...”- Южнородопският български фолклор в Ксантийско”.

Трудно се създават традиции в един град. Още по-трудно те се опазват. С навлизането си в новото двадесетилетие, вестникът на Златоград е утвърден духовен център, като културен институт за историческата памет на нашия регион и неговите хора. С това, а и като хроникьор на събитията и времето тук, “Златоградски вестник”, искаме или не, става лицето на града и общината. Но с остротата и критичността при поставяне на възлови за развитието ни проблеми, може да регистрира и показва опаката страна на едни или други процеси и явления. Нещо неизбежно за издание, започнало през 2011 г. двадесет и втората годишнина от съществуването си.

Ефим Ушев

 

(Бр. 1/2011 на „Златоградски вестник”)