Новини

Три наредби на ОбС Златоград

петък, 11 февруари 2011 ЦРОЗ

В края на месец януари съветниците в Златоград определиха размера на местните данъци и такси през годината. Основното изменение е свързано с новия туристически данък, който замества досегашната туристическа такса. ОбС Златоград прие предложението  на Консултативния съвет по туризъм за размера на туристическия данък. За 2011 г той е 0,20 лв на легло за всички категории, което е и минималният допустим по закона размер. Макар, че това е  почти двойно намаление на ставката, реалните приходи ще се увеличат от 6 на 10 хил.лв, заради въведената минимална запълняемост на легловата база, която за Златоград е около 450 легла.  Споделя се схващането, че приходите от този данък следва да се използват  за подобряване инфраструктурата около местата за настаняване, изграждане на нови места за паркиране и подобряване на зелената система. С преизпълнението от 2010 ще бъде  обезпечено участието в Международната туристическа борса „Ваканция и Спа Експо -2011"  в НДК през месец февруари.

Без промяна остава и таксата за  детските градини, като  допълнително предоставяните за детските заведения средства за 5-годишни  и 6-годишни ще бъдат ползвани за подобряване на материалната база и енергийната ефективност в детските градини.

За културния календар през 2011 година се заделят 20 хиляди лева, като се открояват Шестия българо-гръцки събор на 21  май, Дельовите празници на 22-24 септември и Празника на Златоград-21 ноември. За първи път през месец септември ще бъде обявена и литературната награда „Станислав Сивриев".  Отпадат прояви, които имат подчертано рекламен елемент.  Същевременно не бе приет отчета за средствата за културния ккалендар за 2010 г,  поради  неправомерното им   превишение с повече от 50% от планираните. 

С новия бюджет се заделят и 15 хил лв за спортни дейности, включително и подпомагане на четири спортни клуба - по хокей на трева, баскетбол, борба и футбол. 

Промените в  третата местна наредба  са насочени към  облекчаване на процедурата за премахване на неподходящи по местонахождение незаконни паянтови постройки, при влязла в сила заповед на кмета на общината.