Новини

На Пламен Чингаров му предстои да докаже, дали безкористно е в Тракийската организация

четвъртък, 10 февруари 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

В един от дните по празниците на града, в пенсионерския клуб бе учредена тракийска организация. Според гостите на събранието от Кърджали, изслушали леката „разходка” из историята, направена от члена на централното ръководство в София и председател на Софийската тракийска организация Величко Пачилов, ясно е, че става въпрос за възстановяване на дружеството тук, съществувало докъм 40-те години на 20 в. (така както стана, впрочем, и с възстановената през 1997 г. организация на ВМРО в Златоград). За председател бе избран Минчо Чингаров, а неговият син Пламен се записа в пуснатия списък като учредител на дружеството.

Пламен Чингаров е председател на ОбС. Като такъв вече две години той крие и не внася за разглеждане и гласуване внесени по надлежен ред документи, подписани от множество български общественици и учени, сред които и сегашния министър на българите в чужбина проф. Божидар Димитров. С тях се предлага на Златоград да се присъедини към българските общини, вече към стотина на брой, произнесли се официално, че осъждат геноцида на Турция от началото на 20 век, проведен методично от паравоенни части и от редовна турска войска, към арменското и българското население в Одринска Тракия и Мала Азия.

Ако председателят на ОбС Пламен Чингаров иска да снеме съмненията, че новата организация, в която членува, а именно новосъздадената Тракийска организация в Златоград, е поредната му семейна далавера, чрез която да смуче средства от държавния бюджет, разпределяни всяка година за приближените до властта неправителствени организации, към които без съмнение се числи и Тракийската, още на следващото заседание на ОбС той трябва да изтупа от прахта гореспоменатите внесени преди две години и скрити от него документи и да ги предложи за обсъждане и гласуване....

Той е длъжен да направи това, ако иска да покаже, че безкористно е влезнал в Тракийската организация, най-малкото и затова, че същите документи са подписани и от дългогодишния председател на Върховния тракийски комитет и личен приятел на президента с популярно име Гоце – Карамитрев. А ако и неговия подпис не признава, тогава що дири Пламен при тракийци?

 

(Бр. 21/2010 на „Златоградски вестник”)