Новини

Публично обсъждане на общински бюджет

понеделник, 07 февруари 2011 ЦРОЗ

За петък, 11.02.2011 г от 16,00 ч, в залата на Общински съвет е насрочено публичното  обсъждане на новия бюджет 2011 за Община Златоград, както и на отчета за изпълнението на бюджета за 2010 г. входът е свободен.

Мнения и предложения по поименния списък за капиталови разходи и другите елементи на бюджета могат да се отправят по време на самото обсъждане, както и по ел.поща, на адрес obs@zlatograd.bg   или ObA-zlatograd@zlatograd.bg