Новини

Ще се промени ли площада на Златоград ?

сряда, 05 януари 2011 ЦРОЗ

С подкрепа на предложението за обезпечаване на авансовото плащане по проект „Благоустрояване на площад в централната градска част",  стартира новата година за Общински съвет  Златоград.  В първия работен ден, съветниците изразиха своята позиция и обсъдиха одобрения проект по  Програмата за развитие на селските райони,  чиято реализация  ще подобри облика на централната градска част. Проектът предвижда подмяна на съществуващата площадна настилка със съвременни материали със здрави основи - унипаваж, бетонови изделия, градински бордюри. Ще бъдат оформени цветни лехи и цветарници, ще се обединят пешеходните пространства и ще се обособят нови зони за почивка и отдих, покрити с перголи. Средата ще се допълни и от архитектурни паркови елементи. Общата стойност на проекта е около 1,5 млн лв без ДДС, като 50% от тях ще бъдат отпуснати авансово. Те ще бъдат използвани както следва - за архитектурна част и паркоустройство - 1,230 млн лв, за част „Електро" - 137 хил лв, за напоителна система  -44 хил.лв. Идейният проект е на фирмата на Олег Николов и е остойностен на 30 хил.лв. Разходите за работен проект и строителен надзор са 25 хил.лв. Проектното предложение е подготвено от „Биоексим" ООД за 30 хил.лв, които ще осъществяват и  управлението  на проекта. Контрол по целесъобразното ползване на средствата по проекта е вменен и на обслужващата банка на общината.

Паралелно с това, по  време на заседанието,  съветниците изразиха и някои бележки -   по-голяма прецизност в изпълнението на проекта и провеждане на тръжните процедури. Изразено бе мнение, че са нараснали поетите ангажименти - общински дълг, записи на заповед, задължения, което изисква и по-голяма финансова предпазливост.  Второто изискване  бе за  откритост на администрацията към ОбС във връзка с предоставяната информация по проекта, защото това бе основната причина за отлагане на решението и лоша практика по проблемните  проекти от миналата година.   Третото мнение, изразено по време на заседанието бе „да не се гърмят патроните" от Оперативните програми за фасади и площади, а да се насочват към проекти, които са по-необходими и приоритетни за хората - канализации, улици, асфалтиране.