Новини

Техническата помощ – „успешен проект” или „потенциален шанс” (или кой не си подготви "домашното"?)

вторник, 04 януари 2011 ЦРОЗ

През 2010 г, Община Златоград отчете приключването на проекта за техническа помощ за ВиК мрежа. По него са  отпуснати 663 хил лв, оползотворени са 387 хил лв. и пак са изпълнени всички дейности, по-важните от които са  „прединвестиционно проучване, предпроектно проучване с включен анализ на „разходите и ползите", работен проект за водоснабдителната и канализационна мрежа и попълнен  формуляр за реализация на идеята", т.е. проекта е изцяло за  техническа помощ.  

Този проект е необходима част от процеса, но  e само началото, т.е. „дава шанс", но  пътят до самия инвестиционен проект за ВиК мрежа е дълъг. Златоград в момента не отговаря на изискването за минимум 10 000 еквивалент жители, за да се възползва от  резултата на Техническата помощ. Това изключване на Златоград от допустимите към момента кандидати е в резултат на изменения подход и методология за подбор на проекти, който  е част от  националната «позиция по отношение на собствеността, планирането на изграждането и оперирането на водоснабдителните и канализационни системи, мрежи и съоръжения», които са предложени от настоящото правителството и са залегнали в поканата за кандидатстване, утвърдена от министър Караджова.  

Общината не успя да се пребори за потвърждаване достоверността на доказателствата, че «на пратика сме над 10 000 еквивалент  жители»  и не попаднахме в допустимия за 2010 г списък. През 2011 година, Златоград ще се включи в категория „до 10000 екв.жители". Това забавяне е свързано със  съфинансиране в размер на  около 3,2 млн лв, което се изисква за проекти, подадени през 2011. По-големият проблем обаче е факта, че общината трябва да осигури допълнително 16 млн лева за дейности, предвидени от техническата помощ, които са недопустими за Оперативната програма. Другият вариант е да се откаже от такива дейности, но сред тях има много приоритетни, като  "отводнителните канали". Подобен подход  от орязване на дейностите рязко би променил заявената проектна ефективност.

Затова дали  проектът  за техническа помощ е «толкова успешен» или   «потенциален шанс»   е въпрос  на  гледна точка и критерии.