Новини

ОбС стартира новата година с извънредно заседание

четвъртък, 30 декември 2010 ЦРОЗ
 

За първия работен ден на новата година - 03.01.2010 г. е насрочено извънредно заседание на Общински съвет Златоград, във връзка с  обезпечаване на  авансово плащане по проект „Благоустрояване на площад в централната градска част" по Програмата за развитие на селските райони. В мотивите на председателя на ОбС за свикване на заседанието се посочва, че е безспорна  важността от обсъждането на направеното в докладната записка предложение за успешното реализиране на проекта, който ще подобри облика на централната градска част. Срокът за представяне на искането е 07 януари 2011, а прекратяване на редовното декемврийско заседание, поради отсъствието на кмета и заместниците му,  осуети обсъждането на предложението още тогава.

В поканата е заявено и очакването за  конструктивност и градивност при решаване на конкретния въпрос, а и  за 2011 г. като цяло.