Новини

Библиотеката в Златоград - вече "глобална"

петък, 10 декември 2010 ЦРОЗ

Библиотеката към ОНЧ „Просвета”  вече осигурява обществен достъп до информация и услуги и чрез Интернет. Тя  разполага с 13 компютъра със слушалки и камери, цветен принтер, мултифункционално устройство и проектор с екран. Придобивката е в рамките на Програма  "Глобални библиотеки България". Услугите  се предлагат в рамките на работното време на библиотеката от 09 до 18 часа, без прекъсване. Изискванията за ползване са две - потребителите да бъдат редовни читатели в библиотеката и продължителността на ползване на компютрите да не надхвърля  1 час (за деца-30 мин).

За официалното откриване на библиотечния инфоцентър бяха дошли Даниел Даковски и Йорданка Вълчева от Програма "Глобални библиотеки", общински съветници, кметът на общината и неговите заместници, директорите на Социално подпомагане,  СОУ "Антим Първи" и ОУ Ерма река, читалищното настоятелство и самодейни състави, учащи от клуба по информационни технологии, медии.  

По време на откриването  се демонстрираха и някои практически  интернет услуги. Възможностите на портала за заетост EURES  в услуга на  безработните и търсещите работа лица, разкри Виолета Коцарова от Бюро по труда.  Презентацията „Интернет - безопасен и полезен" представи осмокласника Милен Мангарудов от СОУ „Антим І". Минка Петрова демонстрира видеовръзка с дъщеря си в Германия.

Още за атмосферата от откриването  - в галерията:

http://pics.zlatograd.com/v/it_training/Globalni_Biblioteki/