Новини

Акция Светлина и застраховка Гражданска отговорност

вторник, 02 ноември 2010 ЦРОЗ

С цел ограничаване предпоставките за тежките ПТП през есенно-зимния период и поради необходимостта от насочване вниманието на водачи пешеходци към специфичните рискови фактори за пътни злополуки, РУ „Полиция", гр.Златоград напомня на всички водачи и собственици на МПС, че във времето от 01.11.2010 г. до 21.11.2010г. включително, на територията, обслужвана от РУП, гр. Златоград, ще се проведе традиционната полицейска операция „АКЦИЯ СВЕТЛИНА". В тази връзка, с цел намаляване злополуките, поради неизправни нерегулирани светлини,  в периода от 01.11.2010г. до 07.11.2010 г., ще бъде извършван безплатен регулаж на светлините в „Центъра за годишни технически прегледи при АТП-Златоград".

Районно управление „Полиция", гр. Златоград напомня на всички водачи и собственици на МПС, че съгласно чл.259,ал.1 от Кодекса за застраховането, договор за застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилите, е длъжно да сключи всяко лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение, включително и това което не се движи по пътната мрежа. Застраховка „Гражданска отговорност" е от съществено значение за предотвратяването на негативните последици за обществото от настъпилите пътно транспортни произшествия. На нарушителите в тази връзка ще бъдат прилагани разпоредбите по чл. 171 от ЗДвП, а именно временно отнемане на свидетелство за управление на водач и временно спиране от движение на пътно превозно средство, при липса на застраховка „Гражданска отговорност". Ще се прилагат и разпоредбите по чл. 315, ал.1, т.1 от кодекса за застраховането - глоба от 400 до 600 лева за физическото лице и т. 2- имуществена санкция от 2000 до 5000 лева за юридическото лице. Може да се възползвате от възможността да отчислите /спрете/ от движение стари или неизползвани МПС, съгласно чл. 40 от Наредба І-45 на МВР.