Новини

Рехабилитация на градски парк

четвъртък, 21 октомври 2010 ЦРОЗ

На заседанието на ОбС Златоград бе дадена информация за изпълнението на проекта за изграждане на градски парк по Програмата за развитие на селските райони. Там се констатира забавяне, поради закъснялото одобрение на тръжните дати от ДФ „Земеделие", а също и в резултат на Определение на КЗК от 14.09.2010 за спиране на процедурата по възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител по проектни дейности. В определението си КЗК е посочила необходимостта от  ефективно разходване на бюджетни средства, което може да  се осъществи само при „провеждането на  законосъобразна процедура, гарантираща равнопоставеност на участниците без възможно наличие на дискриминационни и ограничителни условия". 

Съветниците отбелязаха на заседанието и друг факт. Независимо, че в администрацията има специалисти и отдел по обществените поръчки, подготовката на условията за същата процедура е възложена като външна консултантска помощ, за която са платени  собствени общински средства. Резонен бе и  поставения на заседанието въпрос  - Какви са професионалните качества на  този консултант и какво ще бъде потърсеното от него обезщетение, ако се  потвърди,  че неговият продукт е предизвикал  незаконосъобразна процедура?

Високите разходите за консултантска помощ са „запазена марка" на Община Златоград. За подготовка на проекти и инвестиционно консултиране по Програмата за развитие на селските райони, откъде се финансира и проекта за парка,  Кметът на общината  е сключил договор, действащ  и към момента,  на стойност до 2 млн.лв.