Новини

Изгубен ли е златоградския МИГ?

сряда, 20 октомври 2010 ЦРОЗ

По повод питане от общинския съветник Йорданка Романова, бе даден отговор  от администрацията на въпроса „безвъзратно  загубена ли е идеята за реализиране на  Местна Инициативна Група (МИГ)  на територията на Рудозем, Мадан, Неделино, Златоград, за което също имаше одобрен проект?”

Според зам кмета Угорлиева – по повод на  МИГ – неколкократно са задавани въпроси към водещата  организация - Община Рудозем, от където няма официална информация, че проекта е приключил. По нейно мнение, причината за спиране на проекта е липсата на финансови възможност в Община Рудозем и недостатъчното участие на повечето други общини. Община Златоград също не е превела финансовата си вноска, въпреки че има решение за това, прието от Общински съвет.  

Във връзка с отговора,  съветниците  изразиха становище , че избора на този териториален обхват на МИГ – за 4 общини се оказва неудачен, защото управлението и ангажираността на всички, особено  в условия на криза е доста по-трудно. Това са били опасенията и при избора на вариант за МИГ – за две или за четири общини, които сега на практика се потвърждават.  В изложението си общински съветници заяви „Спомняме си колеги, може преди две години, когато г-н Янчев беше напълнил тази зала със заинтересовани хора. Тогава те желаеха ОбС да  гласува  сформиране на  нова МИГ за четирите общини. Именно тогава нашите опасения бяха точно такива, че когато сме повече общини – са повече  и проблемите. Всички знаем в какво тежко финансово състояние бяхме и са четирите общини. И една от общините да се провали, проваля всичко. Тогава се мислеше по друг начин. Да не е Младен Чаушев, защото той беше основал друг МИГ. Именно това бяха основанията да се провали тази МИГ. Ето сега вече е дошло време, в което трябва да се оцени как е трябвало да се постъпи – дали е трябвало да се направи нов МИГ - сегашния, или трябваше да работи тази МИГ с двете общини. На практика, въпреки че ОбА казвате, че и тук няма проблеми,  този проект е провален.”

Решението за сформиране на МИГ за четирите общини бе прието през февруари 2008г. През август същата година бе  решено да се кандидатства по  под-мярка 431-2 по Програмата за развитие на селските райони  за създаване на местна инициативна група, обхващаща цялата територия на община Златоград, както и целите територии на общините Мадан, Рудозем и Неделино. Този проект, с водеща организация  - Община Рудозем беше одобрен, като Златоград участваше с представител на бизнеса – „Югстрой” ООД.