Новини

Наглостта на Чингаровци няма край. Нито дъно...

сряда, 20 октомври 2010 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

На горещото заседание на ОбС през август бяха достигнати нови градуси на демагогия и личностно падение от страна на самозабравилите си наши бюджетни хрантутници.

След грандиозното излагане по националната телевизия на председателя Пламен Чингаров в началото на този месец, когато всячески избягваше отговори на журналистически въпроси относно заплатата му като общинар и излъга за нейния размер, сега същият внася докладна записка, в която обяснява колко много са ни нужни антикризисни мерки от страна на ОбС и предлага намаляването на разходите му с текста: „...в момента предлагаме ново драстично съкращение на издръжката на ОбС  с още 46 %...” Припомняме отново, че гласуваните им за тази година общо разходи, са в размер на 116 хил. лв. при 71 800 лв. за 2009 г. Чингаров предлага да се съкратят онези записани в бюджета им разходи, които той лично и приближените му ханъмки безцеремонно раздуваха, и които абсолютно излишно приеха, за да се тупат сега в гърдите, че предлагат съкращения. При това става въпрос за съкращаване единствено на перо „Издръжка”, в което влизат вода, ток, хартия, външни услуги, командировки в чужбина, командировки в страната и др. в размер 18 150 лв., които сега предлага да останат около 9 хил. лв. Не става въпрос ни на йота за огромните им заплати, където всъщност е проблема с източването на общинските средства – 1200 лв. бруто месечно за Чингаров и 350 лв. за всеки от останалите съветници. И като става въпрос за тъпотия и демагогия, имаме предвид още следното, предлагано от Чингаров като „намаляване на разходите”:

 

. Да не ползват средства за представителни разходи;

. Ползват лични мобилни  телефони  и не натоварват общинския бюджет със суми за  апарат, безжични комуникации и такси;

. Ползват лични лаптопи, които позволяват изпълнението на безхартиеното обслужване;

. Ползват лични превозни средства, за които не натоварват общината  с разходи  за текущи и извънредни ремонти, обслужване, подръжка, застраховки;

. Не са разходвали общински средства  за правна и  консултантска помощ.

 

И още: „Отказваме се от нова система за озвучаване на ОбС...”. Това е „загрижеността” Чингарова – само заплатките да не пипаме, озвучаваме не щем... Виждаш ли, читателю, хрантутниците ни още не са си купили персонални шевролети – да им благодарим дълбоко за тази спестовност и нека и тези неизхарчени и спестени на общината пари бъдат насочени към бедните... Това е логиката на нашите велики „спестители” и загрижени икономисти. 

Но когато става въпрос наистина за блестяща демагогия марка „Чингаров”, вижте следното: в началото на докладната „чуваме” председателя как казва, че „...в условия на криза е справедливо да се ограничават всички разходи”. Но загрижената му душица не издържа, сеща се за бедните хорица, които трябва да баламосва и заявява следния бисер: „Предлагаме  всички планирани разходи за командировки в чужбина, от които към първото полугодие не е разходвано нищо, да бъдат използвани за обезщетения и помощи на социално слаби и нуждаещи се”...

Ето така „ограничава разходите” на общината др. Чингаров – като раздава с пълни шепи на бедните и страдащите от неизхарченото от тях, макар че на всяко заседание си представя тлъсти командировки, които тутакси му гласуват... Раздава господинът, как няма да раздава, като толкова много кльопачка си е гласувал, че сега установява, че не може да я погълне цялата... И решил да раздава! Но не свойте пари, братя! – би казал един много голям поет, чието име е недостойно да се реди до това на Чингаров.

 

На този заразителен пример на раздаване не издържа дори самият ген. Сидеров и поучен от щедростта на своя любим председател, тутакси предлага да раздава още на калпак „бедни и нещастни” – парите от заплатите им за м. юли, ама само за юли, не повече, другите да не пипаш, реди генералът, кметът веднага да раздаде на бедни хора, определени лично от тях чрез нарочно съставена комисия...

На това му се вика „съкращаване на общински разходи” по „Чингаровско-Сидеровски” – тяхната лична корумпираност и развратеност по дух, да пренесат и към обикновените хора... Да им платят на калпак, превръщайки един орган за самоуправление в сиромахомилски орган за раздаване на пари, може би по „оня списък” с готовите „егенета”, да им платят с нещастните обществени средства, които общината едвам събира, за да не се налага пред изборите догодина да им плащат от собствените си джобове! Затова групата „Чингаров&Сидеров” ООД е истинско бедствие и наистина опасна за общината и час по-скоро трябва да изчезнат от управлението й. Защото на това му се вика не прост популизъм, а направо просташки комунизъм в изключително извратен и развращаващ обществения морал смисъл, който приучва хората, че непрекъснато държавата (или някакви благодетели – в случая Сидеров-Чингаров), трябва да се грижи за тях като бащица и да им раздава пари в брой и на калпак. От онези средства, които трябва да се използват за решаване на обществени проблеми, засягащи всички, а не само определените от „благодетеля-бащица”. А ако беше толкова загрижен за хората и тяхното социално-финансово положение, Сидеров първо би им изплащал заплатите от завзетия от него текстил, а не да разгонва хората там, унищожава инвентара и системите в завода и да си прави в него апартаменти.

Аферим, гьонсурати и „загрижени” обществени тарикати! По-надолу падане едва ли има накъде. Но знае ли се...

 

(Бр. 15/2010 на „Златоградски вестник”)