Новини

Местното ръководство на "Екогласност" - нелегитимно

сряда, 20 октомври 2010 ЦРОЗ

Със свое  определение № 202  от 07.09.2010 г,  Смолянски окръжен съд, оставя без  движение жалба на  ДГС „Екогласност" срещу решение на ОбС Златоград за обособяване на зони за паркиране в близост до действащите хотели. 

От определението става ясно, че подписалият жалбата  Ефим Ушев е нелегитимен представител на  Екогласност в Златоград. Съгласно удостоверението за актуалност на еко-сдружението, то се представлява Людмил Петров, Тодор Стаменов и Сузана Големилова, като първите двама повече от 12 години живеят извън Златоград. Това не е единствения случай, в който представящият се за  блюстител на граждански ред  общественик,  се включва в  измислени роли. През 2003 година, отново имаше спор между Ефим  Ушев и известен местен адвокат, за  лидерското място във   ВМРО за  Златоградска община.  

Нелегитимността на  Ефим Ушев  му като представляващ Екогласност поражда редица въпроси.

  • В какво качество той организира подписка срещу Концепцията за централната градска част и други подобни?
  • Редно ли е да манипулира хората, представяйки личната си позиция, като позиция на известна и национално значима организация?
  • Законно ли е да подписва документи от името на организации, които не представлява?
  • Легитимни ли са действията на създаданите със заповед на кмета на общинита комисии за зелените площи, прочули се с унищожаването на дърветата за новостроящия се хотел на Енчев и централния площад, след като в състава на тези комиисии - представителят на Екогласност е нелигитимен.

Същевременно това дава и няколко отговора:

  • Защо само година след организирането на подписката за бившия казармен тарен, позицията на Ефим Ушев бе радикално променена;
  • Пълна демагогия и драстично разминаване между думите и делата на редактора на местния вестник за зелените площи. Той лично е участвал в комисиите за оглед на декоративната растителност и зелените площи, които вземат решение за отсичане на декоративни дървета унищожаване на зелени площи до строителния магазин на брат си, около пилоните на централния площад, около Ученическо общежитие, както и при най-фрапиращия случай - до моста, край ресторант Елит.