Новини

Национални телевизии тръгват по следите на общинарски тепегьозлък

сряда, 20 октомври 2010 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

В средата на юли по една от националните телевизии многобройните зрители се запознаха с онова, което ние в Златоград отдавна си знаем и търпим – безпределната демагогия и наглост на местния Пламен Чингаров.

В репортажа за заплатите на съветниците в Родопите и за неговата лична заплата като председател на ОбС-Златоград, той не пожела да отговори на интервюиращия го на един конкретен и прост въпрос: разглеждана ли е в ОбС подписката на гражданите за намаляване заплатите на съветниците, разглеждано ли е писмото на областния управител по темата. „Отговорът” на Чингаров бе: „Мисля, че отговорих изчерпателно...”, повторен три пъти на настойчивото искане да се отговори ясно с „да” или „не”.

А наглостта, разбира се, се състои в това, че ако отговори на тези въпроси с „да”, Чингаров щеше да бъде уличен в лъжа, макар и не за първи път; ако отговори с „не”, щеше да му се наложи да обясни как така подписка, под която са сложили имената си стотици граждани, благодарение на които той сега взема 1200 лв. месечна заплата, не е подложена на дебат, а отхвърлена с ирония, придружена с безпрецедентно лъжлив текст, заблуждаващ публиката в залата колко много работят съветниците и колко малки заплати получават.

Но в репортажа по националната телевизия стана ясно и това, че Златоград е единствената община, чийто ОбС не само отхвърля граждански подписки, когато те се отнасят до личните финансови интереси на съветниците, но не се разглеждат и писмата на висши държавни чиновници, като това на областния управител Стефан Стайков, отнасящо се до същия проблем – прекомерно високите заплати на общинските съветници в областта, гласувани от самите тях.

На заседанието през юни Чингаров не само не прочете текста на Стайков до ОбС, както управителят настояваше в писмото си. Той  дори не намери за нужно да информира заседанието и неговите гости за наличието на такова писмо и за какво се отнася, а предварително в комисиите единодушно са решили да не му обръщат внимание.

За разлика от него, председателите на общинските съвети в съседните Мадан и Неделино, например, не само са разгледали писмото на областния, но са взели и решение да бъде съкратена по една месечна заплата на съветник и съответния председател през тази година.

Община Баните пък  приема изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, според които т. 1 от чл. 22, ал. 2 става: „Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участието в заседанията на Общинския съвет, да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинскиа съвет, в размер на 22% от средната брутна работна заплата в Общинска администрация-Баните; според т. 2: „Председателите и членовете на постоянните и временни комисии получават месечно възнаграждение за участие в заседанията на постоянните и временни комисии, за подготовка на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване в Общинския съвет, в размер на 26% от средната брутна работна заплата в Общинска администрация-Баните.”

Нека напомним на читателите, че съответните проценти в златоградския общински съвет са 60% заплати за общинските съветници (350 лв. месечно) и 75% за председателя (1200 лв. месечно).

В община Смолян пък, председателят на ОбС не само има гласувана месечна заплата точно два пъти по-малка от златоградския лакомник, но от началото на годината и той и съветниците не са получили нито лев заплащане и което е по-важно – никой от тях няма претенции да получава пари със задна дата. Защото са изслушали кметицата Дора Янкова по проблема и са изразили съпричастност към финансовите проблеми на общината си.

Затова пък при нас местните бюджетни хрантутници не щат и да чуят за някакъв вид съпричастност за каквото и да било и когато им се забавят дажбите някой и друг ден, започват да звънят на кмета и да го пришпорват веднага да превежда парите… И той, вместо да се поучи от колегата си в Смолян, започва послушно да пресмята общинските сметки и да им превежда пари от жалките местни постъпления. Като отплата, на всяко заседание получава поредните си порции злобарско ръмжене и просташки обиди.

Типичен пример за това е заседанието на ОбС от юни, където Чингаров изпусна всякакъв ред и смисъл, отново забрави какво пише в Правилника за работа на ОбС и остави бюджетния любимец на Младен Чаушев – Сидеров, да се упива от речевата си логорея на безсмислено крещене, ни в клин, ни в ръкав от разглежданите теми, дотам, че дори гости на заседанието започнаха да призовават председателя Чингаров да си влезе в скъпо платената роля и да въведе ред в залата, защото превръща заседанията в кафене за безсмислено пилеене на обществено време, основно за глупави прения и фасони към кмета и Сидерови речи безкрай.

Затова предлагаме на кмета да престане да трепери от въпросните хрантутници, да преосмисли общинските финанси и по примера на смолянския кмет да престане да превежда грешни пари към бездънни джобове.

Ако пък председателят Чингаров продължава да не се справя с работата си да води нормални заседания, а се вживява в ролята на властник, от когото всичко в общината зависи, по-добре е да се оттегли, ако все още държи на някакво човешко достойнство за себе си и докато все още не е станал окончателно за резил в очите на хората не само в общината.

И докато не бъде принуден отново да лъже пред камерата на поредната телевизия, дошла в Златоград по следите на собствения му тепегьозлък.

 

(Бр. 14/2010 на „Златоградски вестник”)