Новини

100 семейства ще получат финансова подкрепа от Общински съвет

сряда, 20 октомври 2010 ЦРОЗ
 

Изтече срока за представяне на  молби до Общински съвет Златоград за отпускане на еднократни финансови помощи за крайно нуждаещи се лица и семейства от общината. До момента са постъпили около 100 искания, които са разгледани от избрана специално за целта комисия. Тази стъпка  е в резултат на прието решение на Общински съвет по повод  актуализация на общински бюджет-2010  и предприетите  от ОбС антикризисни мерки. Средствата се осигурени след като  председателят на ОбС Пламен Чингаров и общинските съветници в Златоград се отказаха от месечното си възнаграждение,  продължавайки да изпълняват своите ангажименти. Няма положителен отговор  на отправеното предложение към  областния управител  и неговите заместници в знак на солидарност също да заделят възнагражденията си за крайно нуждаещи се семейства от Златоград или друга община на областта.

Средствата ще бъдат получени от нуждаещите се лица, веднага след одобрението на кандидатите на октомврийското заседание на ОбС, насрочено за 27-ми октомври.