Новини

Учреди се литературна награда "Станислав Сивриев" за българска проза и публицистика.

петък, 08 октомври 2010 ЦРОЗ

По време на първата литературна вечер Септемврийски литературни дни-2010, бе анонсирана идеята за учредяване на литертурна награда "Станислав Сивриев" и статут за нея.

В подкрепа на тази инициатива, ОбС Златоград на последното си заседание единодушно  прие решение за учредяване на   литературна награда "Станислав Сивриев" за българска  проза и публицистика.

Статутът  за присъждане на наградата ще се изготви и приеме на   октомврийското заседание,   а официалното му анонсиране ще бъде на Празника на Златоград - 21 ноември.  Предварителните нагласи, които ще бъдат оформени в статута предвиждат  връчването на наградата да бъде веднъж на две години, след решение на специално жури, излъчено от Съюза на българските писатели. Организацията по определяне и връчване на наградата е на Община Златоград със съдействието на творческите организации, участващи в ежегодните Септемврийски литературни дни. Разглежданите творби могат да бъдат, както издадени през периода, така и непубликувани, като наградената творба се обявява в местния и националния печат.  Ако не е издадена, наградата  подпомага нейното издаване. Златоградската литературна награда ще бъде съпроводена и с връчването на съответните атрибути  от Статута за духовно стимулиране в общината.